1403/04/30
علی تقوی

علی تقوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302460

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1363 - 1365)
  عنوان رساله: ای‍ده آل ه‍ای غ‍ی‍راس‍ت‍ان‍دارد در ج‍ب‍ره‍ای ک‍ان‍ول‍وش‍ن رادی‍ک‍ال روی ی‍ک ن‍ی‍م خ‍ط
 • دکترای تخصصی آنالیز ریاضی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1378)
  عنوان رساله: همریختی های فضای توابع پیوسته
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Maps Preserving Product A*B+BA* on C*-Algebras Hasan Zakeri, Ali Taghavi, Ghasem Mahdavi (2023)
Maps Preserving Product A*B+B*A on C*-Algebras Ali Taghavi, Saeed Gholampour (2022)
Maps preserving triple product on Rings Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2021)
Maps Preserving Strong Products Ensiyeh Tavakoli, Ali Taghavi (2021)
Hermite-Hadamard Type Inequalities For Operator Geometrically Convex Functions II Ali Taghavi, vahid Darvish, Tahere Azimi Roushan (2021)
Additivity of Maps Preserving Triple Product on *-Ring Ali Taghavi, Mehran Razeghi, Mojtaba Nouri, C Li (2021)
Ordered Hypervector Spaces Ghasem Mahdavi, Abolfazl Behzadi, Ali Taghavi (2020)
Additive Maps Preserving the Essential Points Between Weak Hypervector Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Azam Maghsoomi (2020)
Maps Preserving The Square Zero of η-Lie Product of Operators Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Masoomeh Yousefi (2020)
Nonlinear ∗-Jordan Triple Derivation on Prime ∗-Algebras vahid Darvish, Mojtaba Nouri, Mehran Razeghi, Ali Taghavi (2020)
Nonlinear *-Lie n-Tuple Derivations on Prime *-Algebras Ali Taghavi, Mehran Razeghi, vahid Darvish (2020)
Some Upper Bounds For The Berezin Number of Hilbert Space Operators Ali Taghavi, Tahere Azimi Roushan, vahid Darvish (2019)
Maps Preserving a Certain Product of Operators Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2019)
A Note on Non-Linear *-Jordan Derivations on *-Algebras Ali Taghavi, Mojtaba Nouri, Mehran Razeghi, vahid Darvish (2019)
Maps Preserving Jordan and *-Jordan Triple Product on Operator *-Algebras vahid Darvish, Mojtaba Nouri, Mehran Razeghi, Ali Taghavi (2019)
Continuous Maps Preserving Jordan Triple Products From Un to Dm Ali Taghavi, Seyed Sadegh Salehi Amiri (2019)
Maps Preserving Triple Product A*B + BA* on *-Algebras Ali Taghavi, Mehran Razeghi, Mojtaba Nouri, vahid Darvish (2019)
Some Quantum f-Divergence Inequalities For Convex Functions of Self-Adjoint Operators Ali Taghavi, vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari, SS Dragomir (2019)
Non-Linear λ-Jordan Triple *-Derivation on Prime *-Algebras Ali Taghavi, Mojtaba Nouri, Mehran Razeghi, vahid Darvish (2018)
A Characterization of an Isomorphism Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2018)
A Note on Strong (Skew) η-Lie Products Preserving Maps on Some Algebras Ali Taghavi, Farzaneh Kolivand, Ensiyeh Tavakoli (2018)
Some Reverse Inequalities on Hyperinner Product Spaces Ali Taghavi, vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari (2017)
Some Inequalities Associated With The Hermite-Hadamard Inequalities For Operator H-convex Functions vahid Darvish, SS Dragomir, Haji Mohammad Nazari, Ali Taghavi (2017)
Continuous Maps Preserving Jordan Triple Products From GLn(C) Into C* Ali Taghavi, Seyed Sadegh Salehi Amiri (2017)
A Note on Strong η-Lie Products Preserving Maps on Some Algebras Ali Taghavi, Farzaneh Kolivand, Hamid Rohi (2017)
Some Singular Value and Unitarily Invariant Norm Inequalities For Hilbert Space Operators Ali Taghavi, vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari, SS Dragomir (2017)
Maps Preserving Strong 2-Jordan Product on Some Algebras Ali Taghavi, Farzaneh Kolivand (2017)
Maps Preserving η-Product A*B+ ηBA* on C*-Algebras vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari, Hamid Rohi, Ali Taghavi (2017)
Additivity of Maps Preserving Products AP±PA* on C*-Algebras Ali Taghavi, vahid Darvish, Hamid Rohi (2017)
A stable numerical scheme for a time fractional inverse parabolic equation Ali Taghavi, Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2016)
The Spectrum in Banach Hyperalgebras Ali Taghavi, Rohollah Parvinianzadeh (2016)
Some Fixed Points Preserver Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2016)
Gelfand Theorem for Banach Hyperalgebras Rohollah Parvinianzadeh, Ali Taghavi (2016)
Hermite-Hadamard Type Inequalities for Operator Geometrically Convex Functions Ali Taghavi, vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari, SS Dragomir (2016)
Maps Preserving the Fixed Points of Triple Jordan Products of Operators Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, vahid Darvish (2016)
Some Reverse Inequalities for Matrices on Indefinite Inner Product Spaces Ali Taghavi, Haji Mohammad Nazari, vahid Darvish (2016)
Non-linear*-Jordan Derivations on Von Neumann Algebras Ali Taghavi, Hamid Rohi, vahid Darvish (2016)
Some Hermite-Hadamard Type Integral Inequalities for Operator AG-preinvex Functions Ali Taghavi, Haji Mohammad Nazari, vahid Darvish (2016)
Left Ideals Preserving Linear Maps Between C*-Algebras Rohollah Parvinianzadeh, Ali Taghavi (2016)
Some Results on Singular Value Inequalities of Compact Operators in Hilbert Space Ali Taghavi, vahid Darvish, Haji Mohammad Nazari, SS Dragomir (2016)
Additivity of Maps Preserving Jordan η∗-products on C*-Algebras Ali Taghavi, Hamid Rohi, vahid Darvish (2015)
Spectrum Preserving Linear Maps Between Banach Algebras Ali Taghavi, Rohollah Parvinianzadeh (2015)
Maps Preserving the Fixed Points of Sum of Operators Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2015)
Unitary Similarity Preserving Linear Maps on B (H) Mehdi Karder, Tatjana Petek, Ali Taghavi (2015)
Hyperinner Product Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2014)
A Note on Dimension of Weak Hypervector Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2014)
Existence of Nontrivial Solution for Elliptic Systems Involving the p(x)-Laplacian Ali Taghavi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Horieh Ghorbani (2014)
The Nehari Manifold Approach for p(x)-Laplacian Problem with Neumann Boundary Condition Ali Taghavi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Horieh Ghorbani (2013)
A Note on Operators on Normed Finite Dimensional Weak Hypervector Spaces Ali Taghavi, Thomas Vougiouklis, Roja Hosseinzadeh (2012)
Operators on Weak Hypervector Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2012)
Operators on Normed Hypervector Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2011)
Adjoint Operator in Fuzzy Normed Linear Spaces Ali Taghavi, Majid Mehdizadeh (2011)
Hahn-Banach Theorem for Functionals on Hypervector Spaces Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2011)
Numerical Range-Preserving Linear Maps Between C*-Algebras Ali Taghavi, Rohollah Parvinianzadeh (2010)
Linear Maps Preserving Idempotent Operators Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2010)
A Ternary Characterization of Automorphisms of B(H) Ali Taghavi, MohammadSal Moslehian, Abolfazl Sanami (2010)
مقاله ارائه شده
کتاب
مباحثی در ابرفضاهای برداری علی تقوی، روجا حسین زاده (1393)
برگزاری همایش
نشریات
Editor - Caspian Journal of Mathematical Sciences Yahya Talebi, Mohsen Alimohammady, Ali Taghavi (2019)
Editor-Wavelets and Linear Algebra Mohammad Ali Dehghan, Ali Taghavi (2018)
پایان نامه
نگاشت های حافظ ترتیب جزیی لوزی سیده فریماه حسینی، علی تقوی، روجا حسین زاده (1402)
نگاشت های حافظ ضرب های ترکیبی روی جبرهای فون نویمان لیلا عابدینی، روجا حسین زاده، علی تقوی (1401)
حل برخی مسائل مستقیم و معکوس معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری جزئی علیرضا محمدپور، افشین بابائی، علی تقوی (1395)
بررسی دسته ای از مسائل بیضوی با شرایط رشد غیراستاندارد حوریه قربانی، قاسم علیزاده افروزی، علی تقوی (1393)

علایق پژوهشی

 • جبر باناخ
 • جبر خطی
 • آنالیز تابعی
 • نظریه عملگر
بیشتر

دانشجویان

 • انسیه توکلی
  نام: انسیه توکلی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های نگارنده برخی ساختارهای چندگانه روی جبرهای عملگری
 • طاهره عظیمی روشن
  نام: طاهره عظیمی روشن
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نامساوی های مرتبط با نرم و شعاع عددی عملگرها
 • مجتبی نوری
  نام: مجتبی نوری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های حافظ ضرب جردن سه تایی روی جبرعملگرها
 • مهران رازقی
  نام: مهران رازقی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: مشتق های سه تایی *-جردن و *-لی روی جبرهای عملگری
 • معصومه یوسفی
  نام: معصومه یوسفی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های نگهدارنده مربع صفر ضرب لی روی عملگرها
 • سعید غلامپور
  نام: سعید غلامپور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: خواص نقاط خاص در ابرفضاهای برداری
 • عفت نصراللهی
  نام: عفت نصراللهی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین ساختار نگاشت های حافظ ویژگی های ضرب های خاص، روی جبرهای عملگری
 • سیدصادق صالحی امیری
  نام: سیدصادق صالحی امیری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های حافظ ضرب سه تایی جردن و ایزومتری های پوشا روی گروه های خطی
 • ایلناز سادات شریفی
  نام: ایلناز سادات شریفی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین ساختار نگاشت های به طور کامل نگهدارنده ویژگی های خاص، روی جبرهای عملگری
 • علیرضا محمدپور
  نام: علیرضا محمدپور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز عددی
  رساله: حل برخی مسائل مستقیم و معکوس معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری جزئی
 • حاجی محمد نظری
  نام: حاجی محمد نظری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نامساوی های نرمی برای عملگر های مثبت
 • مهدی کاردر
  نام: مهدی کاردر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: مسائل نگهدارنده و نظریه ی طیفی
 • حوریه قربانی
  نام: حوریه قربانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: بررسی دسته ای از مسائل بیضوی با شرایط رشد غیراستاندارد
 • ابوالفضل صنمی
  نام: ابوالفضل صنمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین ساختار نگاشتهای حافظ ویژگی خاص روی (B(H و زیرمجموعه های از آن
 • روح الله پروینیان زاده
  نام: روح الله پروینیان زاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های خطی حافظ طیف بین جبرهای باناخ
 • حمید روحی
  نام: حمید روحی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نگاشت های حافظ ضرب لی و ضرب جردن روی *Cجبرهای اول
 • فرزانه کولیوند
  نام: فرزانه کولیوند
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین ساختار نگاشت های نگهدارنده ی برخی ضرب ها روی جبرهای عملگری
 • روجا حسین زاده
  نام: روجا حسین زاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین ساختار نگاشت های حافظ ویژگی های خاص روی جبر عملگرها
 • وحید درویش
  نام: وحید درویش
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: نامساوی های مقدار منفرد برای عملگرهای فشرده
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت تحریریه مجله Caspian Journal of Mathematical Sciences (1398 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه مجله International Journal of Maps in Mathematics (1396 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه مجله Wavelet and Linear Algebra (1396 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان مازندران (1393 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت مدیره انجمن سیستم های فازی ایران (1393 - 1398)
 • سردبیر مجله Journal of Hyperstructures (1392 - 1398)
 • رئیس پردیس خودگردان دانشگاه مازندران (1392 - 1395)
 • مدیر گروه پژوهشی مرکز ابرساختارهای جبری دانشگاه مازندران (1389 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه مازندران (1395 - 1397)
 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه مازندران (1388 - 1390)
 • دبیر و عضو کمیته ارتقای دانشگاه گیلان (1370 - 1374)
 • رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان (1370 - 1374)
 • رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان (1366 - 1370)
بیشتر