سید مجتبی حسین نژاد

صفحه نخست /سید مجتبی حسین نژاد
سید مجتبی حسین نژاد
نام و نام خانوادگی سید مجتبی حسین نژاد
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92) فقه و اصول
2 ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 11 و 11 قانون جرائم رایانه ای) مطالعات فقه و حقوق اسلامي
3 بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه فقه و اصول
4 تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی فقه و مباني حقوق اسلامي
5 تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی حكومت اسلامي
6 بررسی فقهی موضوع شناسی اخراج متاع از حرز در سرقت مستوجب حد با نگاهی بر حکم سرقت های هیپنوتیزمی فقه و اصول
7 عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران ديدگاه هاي حقوق قضايي
8 بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی جستارهاي فقهي و اصولي
9 واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش های دینی توسط حکومت اسلامی حكومت اسلامي
10 وثاقت محمدبن سنان در ترازوی نقد و بررسی علوم حديث
11 تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی حكومت اسلامي
12 تحلیل فقهی-حقوقی مجازات جیب بُر(طرار) جستارهاي فقهي و اصولي
13 بررسی فقهی قوادی اینترنتی فقه و اصول
14 بررسی فقهی قتل در فضای مجازی مطالعات فقه و حقوق اسلامي
15 نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین تحقيقات علوم قرآن و حديث
16 بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي
17 بررسی اعتبار روایات تحف العقول علوم قرآن و حديث
18 نقد نگره ی تضغیف محمدبن عبید بن یقطین تحقيقات علوم قرآن و حديث