بدنه خبر

خانه /روال های جدید

روال های جدید

چهارشنبه / 26 آبان 1400

با توجه به تغییرات در آیین نامه پژوهشی دانشگاه برخی روال ها به روال های پزوهشی دانشگاه اضافه و برخی حذف شده اند. برای دریافت روال های جدید می توانید روی گزینه دریافت کلیک بفرمایید.
آرشیو اخبار