بدنه خبر

صفحه نخست /فایل‌های مربوط به اخذ ...

فایل‌های مربوط به اخذ پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران

1402/05/11

برای دریافت فایل‌های دستورالعمل، اینفوگرافی و ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران: در بالای همین صفحه، منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.
بایگانی خبرها