بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای سامانه

راهنمای سامانه

1402/07/22

کاربران محترم سامانه برای سهولت درج اطلاعهات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی میتوانند فایل راهنمای سامانه را از منوی فرم ها و آیین نامه ها دریافت و مطالعه بفرمایند.
بایگانی خبرها