مائده واخیده

خانه /مائده واخیده
نام و نام خانوادگی مائده واخیده
شغل کارمند دانشگاه مازندران / کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری
تحصیلات کارشناسی ارشد / هنر اسلامی نگارگری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!