01 فروردین 1402
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

• رتبه اول دوره کارشناسی, ارشد, دکتری و عضو استعدادهای درخشان (87-97)

• فرصت مطالعاتی در مقطع دکتری در کشور کانادا (1397)

• دانش آموخته برگزیده دانشگاه تبریز در مقطع دکتری گروه تخصصی علوم پایه در سومین دوره جایزه بزرگ علمی دانشجویی علی پولاد (1397)

• دوره یکساله پسادکتری در دانشگاه تبریز-دانشگاه نیپیسینگ کانادا (1397-1398)

• معرفی بنیاد ملی نخبگان به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای برخورداری از تسهیلات جایزه پسادکتری شهید چمران (98/09/25)

• برنده جایزه طرح استادیاران جوان "طرح دکتر کاظمی آشتیانی" بنیاد ملی نخبگان کشور 1401/07/23

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک- اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر) ، دانشگاه تبریز ، ایران (1393 - 1397)
  • فوق لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی- لیزر ، دانشگاه تبریز ، ایران (1391 - 1393)
  • لیسانس فیزیک- حالت جامد و الکترونیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1391)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بلورهای فوتونی، خواص نوری گرافن، مگنتواپتیک، ترمواپتیک، نانوذرات، اپتیک غیرخطی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Pulimi Mahesh, Damodar Panigrahy, Arezou Rashidi, Chittaranjan Nayak (2023) A complete numerical analysis of the impact of disorder and defect cavities on achieving complete optical absorption in monolayer graphene with supporting random structures OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 55; 110-124
2
Shiva Rashidi, Arezou Rashidi, Samad Roshan Entezar (2023) Tunable NIR absorption in a Ge2Sb2Te5-based 1D asymmetric nonlinear hybrid nanostructure OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 157; 108664-108670
3
4
Arezou Rashidi, Megan Pulford, Ali Hatef (2022) Photo-thermal-induced response of VO2@Au@Au-seeds nanovesicle: A highly efficient NIR tunable nanoscatterer INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 176; 107527-107533
5
6
Shiva Rashidi, Samad Roshan Entezar, Arezou Rashidi (2021) Kerr-nonlinearity-assisted NIR nonreciprocal absorption in a VO2-based core–shell composite integrated with 1D nonlinear multilayers APPLIED OPTICS: 60; 8651-8658
7
Arezou Rashidi, Ali Hatef, Samad Roshan Entezar (2021) Thermally induced tuning of absorption in a Ge2Sb2Te5-based one-dimensional Fibonacci quasicrystal OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 137; 106831-106836
8
Arezou Rashidi, Chittaranjan Nayak, Claudionor Bezerra, Carlos Humberto Oliveira Costa, Felipe Pinheiro (2020) Tunable terahertz absorption in Si/SiO2-graphene multilayers: disorder and magneto-optical effects APPLIED OPTICS: 59; 11034-11040
9
Arezou Rashidi, Samad Roshan Entezar, Ali Hatef (2020) Tunable multispectral near-infrared absorption with a phase transition of VO2 nanoparticles hybridized with 1D photonic crystals NANOTECHNOLOGY: 31; 335701-7
10
Arezou Rashidi, Ali Hatef, Abdolrahman Namdar (2018) Modeling photothermal induced bistability in vanadium dioxide/1D photonic crystal composite nanostructures APPLIED PHYSICS LETTERS: 113; 101103-5
11
Arezou Rashidi, Ali Hatef, Abdolrahman Namdar (2018) On the enhancement of light absorption in vanadium dioxide/1D photonic crystal composite nanostructures Journal of Physics D: Applied Physics: 51; 375102-07
12
Arezou Rashidi, Abdolrahman Namdar (2018) Optical response of graphene/1D double‑periodic quasi‑crystals in the terahertz region under magnetic and electric biases OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 50; 1534-9
13
Arezou Rashidi, Abdolrahman Namdar, Ali Hatef (2018) Magnetic field induced enhanced absorption using a gated graphene/1D photonic crystal hybrid structure: Quantum regime OPTICAL MATERIALS: 83; 73-77
14
Arezou Rashidi, Abdolrahman Namdar (2018) Tunability of temperature-dependent absorption in a graphene-based hybrid nanostructure cavity EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B: 91; 68-74
15
Arezou Rashidi, Abdolrahman Namdar, Reza Abdi-Ghaleh (2017) Magnetically tunable enhanced absorption of circularly polarized light in graphene-based 1D photonic crystals APPLIED OPTICS: 56; 5914-5919
16
Arezou Rashidi, Abdolrahman Namdar, Reza Abdi-Ghaleh (2017) Absorption behavior in graphene-based one-dimensional photonic crystals containing a x-cut lithium niobate layer SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 105; 74-80
مقاله ارائه‌شده
1
آرزو رشیدی (1401) تأثیر تغییر پارامترهای ساختاری بر جذب نوری در توری نقرهای یک بعدی: طراحی جاذبهای اپتیکی دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران¡ تهران
2
شیوا رشیدی، صمد روشن انتظار، آرزو رشیدی (1400) تأثیر تغییر ضخامت نانولایه ی Ge2Sb2Te5 بر رفتار جذب در چندلایه های فوتونی نامتقارن یک بعدی بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران¡ َاهواز
3
شیوا رشیدی، صمد روشن انتطار، آرزو رشیدی (1400) تأثیر تغییر ضخامت نانو پوسته های کروی VO2 بر جذب نوری در چندلایه های فوتونی نامتقارن یک بعدی کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
4
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) طراحی حسگرهای ضریب شکست بر اساس سیستم تشدید کننده همراه با دو موجبر پلاسمونیک و دو کاواک متصل به هم کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
5
بنیامین درزی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) طراحی ساختارهای چندلایه ای جاذب برای سلول های خورشیدی لایه نازک در کل طیف خورشید کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
6
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) حسگر ضریب شکست پلاسمونیک بر اساس سیستم تشدید کننده همراه با دو موجبر پلاسمونیک، دو رینگ متصل به هم و سه کاواک هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
7
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) ساخت حسگرهای پلاسمونیک مبتنی بر موجبرهای پلاسمونیک، دو کاواک و دو رینگ چسبیده به هم و با استفاده سنجش ضریب شکست هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
آرزو رشیدی (1400) پوشش های نامرئی، چالش ها و کاربردها دانشکده علوم پایه
2

گالری تصاویر

دانش آموخته برگزيده دانشگاه تبريز در مقطع دكتري گروه عمده تخصصي علوم پايه