11 بهمن 1401
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی ساختارهای چندلایه ای جاذب برای سلول های خورشیدی لایه نازک در کل طیف خورشید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لایه نازک، ساختارهای چند لایه ای، سلول های خورشیدی
پژوهشگران بنیامین درزی (نفر اول) ، امین قادی (نفر دوم) ، آرزو رشیدی (نفر سوم)

چکیده

با استفاده از روش ماتریس انتقال، چندین نوع از ساختارهای چندلایه ای برای سلول های خورشیدی لایه نازک پیشنهاد شده است که می توانند کل طیف خورشید را در گستره طول موج 300 تا 3000 نانومتر و با زوایای فرود (°90-°0) جذب کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان جذب با ساختار چهارلایه ای که شامل پوشش های جاذب و ضدبازتاب می باشد به طور میانگین بالای91% است.