11 بهمن 1401
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تغییر ضخامت نانو پوسته های کروی VO2 بر جذب نوری در چندلایه های فوتونی نامتقارن یک بعدی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوپوسته های VO2، کسر پر شدگی، گذار فاز، جذب افزایش یافته ی چند مدی
پژوهشگران شیوا رشیدی (نفر اول) ، صمد روشن انتطار (نفر دوم) ، آرزو رشیدی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، بهینه مقادیر ضخامت های نانو پوسته های VO2 که جذب را در یک ساختار نامتقارن یک بعدی به حداکثر می رسانند، تحت کسرهای پرشدگی پایین 0.01 و 0.001 بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که گذار فاز نیمرسانا به فلزی نانوذرات بسیار نازک (ضخیم) VO2 با کسرهای حجمی 0.01 (0.001) می تواند منجر به جذب افزایش یافته ی چند مدی در سیستم پیشنهادی شود.