11 بهمن 1401
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
پوشش های نامرئی، چالش ها و کاربردها
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فرامواد، نامرئیت، خمش نور، ابزارهای پوششی
پژوهشگران آرزو رشیدی (سخنران)

چکیده

تحقیقات و آزمایشات اخیر با فرامواد، پیشرفت هایی را در توسعه ی نامرئیت ایجاد کرده است. فرامواد می توانند با خمش نور حول اشیا و از طریق شکست (بجای پراکنده شدن از آن ها)، منجر به نامرئیت شوند. از آنجایی که هیچ ماده ی طبیعی ای چنین رفتاری را از خود نشان نمی دهد، مهندسان در تلاشند تا با استفاده از فرامواد ابزارهای پوششی ای طراحی کنند که قادر باشد نور را حول یک شی طوری خم کند که انگار آن شی حضور ندارد تا مانع دید شود. همچنین، پیشرفت های غیر منتظره از بکارگیری ویژگی های نور برای نامرئیت، ممکن است کاربرد های با اهمیتی در آینده به همراه داشته باشد.