1403/05/03

فرهاد ولی زادگان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن: 09363855575

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
اثرات آنتی اکسیدانی سیلی مارین بر اختلالات یادگیری و اضطراب ناشی از اتانول در موش صحرایی: یک مطالعه تجربی مریم قلی زاده، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان، صدیقه خانجانی (1402)
مقاله ارائه شده
سخنرانی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه