1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال 1397
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی ، سعید راسخی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی ، نورالدین شریفی ، زهرا میلا علمی ، علیرضا پور فرج

چکیده

مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان