09 فروردین 1402
عبدالعلي نعمتي حسين آبادي

عبدالعلی نعمتی حسین آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی-گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 01135302460
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

معرفی

متولد مهر سال 1341 شهرستان بهشهر از استان مازندران و دانشیار پایه ی 31 گروه ریاضی دانشگاه مازندران.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آنالیز ریاضی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1372 - 1377)
  عنوان رساله: مسئله عکس معادله استورم-لیوویل با دو نقطه برگردان
 • فوق لیسانس ریاضی محض ، دانشگاه تبریز ، ایران (1369 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: تابع اصلی فاصله
 • لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه تهران ، ایران (1365 - 1369)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ریاضیات محض، مسئله عکس، مسئله استورم-لیوویل، آنالیز مجانبی، نظریه معادلات معمولی و کسری،
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Yaser Khalili (2022) Interior inverse problems for discontinuous differential pencils with spectral boundary conditions international journal of nonlinear analysis and applications: 13, 2; 1643–1648
2
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Yaser Khalili (2022) A Survey of the Earth Dams by Sturm-Liouville Equations - The Singular Case malaysian journal of mathematical sciences: 16(3); 625–635
3
Yaser Khalili, Abdolali Neamaty Hosseinabady (2022) Incomplete and Interior Inverse Problem for a Discontinuous Differential Pencil with the Spectral Boundary Condition on the Half-Line mathematics interdisciplinary research: 7; 77-87
4
شهربانو اکبرپور، عبداهادی دباغیان، عبدالعلی نعمتی حسین آبادی (1400) حل حالت خاصی از مسئله معکوس استورم-لیوویل با اثر ثانوی با استفتده از چند جمله ای چبیشف پژوهش های ریاضی: 7; 201-214
5
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Fatemeh Shirmohammadzadeh (2020) Existence Results For a New Fractional Boundary Value Problem By Variational Methods Progress in Fractional Differentiation and Applications: 8(1); 123-136
6
Seyfollah Mosazadeh, Abdolali Neamaty Hosseinabady, Maedeh Bagherzadeh (2020) On the numerical solution of an inverse spectral problem with a singular potential International Journal of Mathematics in Operational Research: 17; 186-198
7
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Najibeh Yousefi, ABDOLHADI DABBAGHIAN (2019) The numerical values of the nodal points for the Sturm-Liouville equation with one turning point computational methods for differential equations: Vol. 7, No. 1; 124-137
8
Mehdi Nategh, Abdolali Neamaty Hosseinabady, Bahram Agheli (2017) Non-differentiability and fractional differentiability on timescales Arabian Journal of Mathematics: https://link.springer.com/journal/40065; 147-158
9
Abdolali Neamaty Hosseinabady, SHAHRBANOO AKBARPOOR,, EMRAH YILMAZ (2017) Solving inverse Sturm–Liouville problem with separated boundary conditions by using two different input data INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS: https://www.tandfonline.com/toc/gcom20/current; nadarad
10
Azizollah Babakhani, Abdolali Neamaty Hosseinabady, Milad Yadollahzadeh (2017) Some properties of pseudo-fractional operators Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications: https://www.springer.com/birkhauser/mathematics/jo; 1-24
11
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Mehdi Nategh, Bahram Agheli (2017) Local non-integer order dynamic problems on time scales revisited International Journal of Dynamics and Control: https://link.springer.com/journal/40435; 1-13
12
Azizollah Babakhani, Abdolali Neamaty Hosseinabady, Milad Yadollahzadeh, Hamzeh Agahi (2017) Fractional quantum integral operator with general kernels and applications Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics: Vol. 20, No. 1; 1750003-1-17
13
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Mehdi Nategh, Bahram Agheli (2017) Time–Space Fractional Burger’s Equation on Time Scales Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: 12; 031022-1-6
14
Abdolali Neamaty Hosseinabady, sharbano Akbarpoor (2016) Numerical solution of inverse nodal problem with an eigenvalue in the boundary condition INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: https://www.tandfonline.com/toc/gipe20/current; 978-994
15
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Bahram Agheli, Rahmat Darzi (2016) Exact travelling wave Solutions for some nonlinear time fractional fifth-order Caudrey–Dodd–Gibbon equation by (G′/G)(G′/G) -expansion method Acta Universitatis Apulensis, Mathtics-Informatics: No. 44; 121–129
16
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Yaser Khalili (2016) On the determination of eigenvalues for differential pencils with the turning point caspian journal of mathematical sciences: 6; 47-53
17
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Bahram Agheli, Rahmat Darzi (2016) APPLICATIONS OF HOMOTOPY PERTURBATION METHOD AND ELZAKI TRANSFORM FOR SOLVING NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FRACTIONAL ORDER Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications: http://www.jneea.com/?q=home; 91–104
18
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Bahram Agheli, Rahmat Darzi (2015) ON THE DETERMINATION OF THE EIGENVALUES FOR AIRY FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATION WITH TURNING POINT Transylvanian Journal of mathematics and mechanics: 7; 149-153
19
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Yasser Khalili (2015) A Uniqueness Theorem for the Inverse BVP with the Jump Condition and Turning Point University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: Series A, Vol. 77, Iss. 3; 195-206
20
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Bahram Agheli, Rahmat Darzi (2015) Numerical Solution of HighOrder Fractional Volterra Integro-Differential Equations by Variational Homotopy Perturbation Iteration Method Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: Vol. 10; DOI: 10.1115/1.40300
21
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Milad Yadollahzadeh, Rahmat Darzi, Bahram Agheli (2015) On the existence and uniqueness of solutions to a new class of fractional boundary value problems INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS: http://dx.doi.org/10.1080/00207160.2015.1067688; 1611-1627
22
Abdolali Neamaty Hosseinabady, Milad Yadollahzadeh, Rahmat Darzi (2015) On Fractional Differential Equation with Complex Order Progress in Fractional Differentiation and Applications: 1; 223-227
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالعلی نعمتی حسین آبادی، یاسر خلیلی (1399) مطالعه مسئله عکس درونی معادله پنسیل ناپیوسته به همراه شرط مرزی طیفی دانشگاه مازندران
2
عبدالعلی نعمتی حسین آبادی، یاسر خلیلی (1397) بررسی واکنش و جابجایی سدهای خاکی به کمک معادلات استورم-لیوویل در حالت تکینگی دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • نماینده رئیس دانشگاه در کمیته منتخب دانشگاه (1392 - 1394)
 • مدیر گروه ریاضی (1377 - 1381)
 • مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1376 - 1377)
بیشتر