1403/05/03
مانی مؤتمنی

مانی مؤتمنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302559

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل اثر رانت نفت بر مالیات در ایران با تمرکز بر نقش اقتصاد زیرزمینی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، سیده مبینا صالحی بابلی (1402)
نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران مانی مؤتمنی، شهریار زروکی، درسا محمدیان (1402)
تأثیر مخارج گروه‌های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری با توجه به سطوح ثروت در ایران شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، نیلوفر گرگانی فیروزجاه (1402)
ارزش افزوده صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: کاربردی از الگوی PVAR مانی مؤتمنی، محمد عبدی سید کلایی، سحر نصرنژاد نشلی (1401)
حاکمیت قانون و مدیریت سود محسن فقیه جویباری، مانی مؤتمنی (1400)
اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد مانی مؤتمنی، هدی زبیری، مجتبی شیرازی (1399)
سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1399)
رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت هدی زبیری، مانی مؤتمنی، عاطفه رئیسی (1398)
آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران: شواهد جدید با رهیافت غیر خطی مانی مؤتمنی، احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی (1398)
تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده های شبه پانلی زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، مانی مؤتمنی (1396)
آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، محمد احمد نتاج فریدونی (1395)
بدهی و هزینه های پایدار دولت در ایران مانی مؤتمنی، سعید کریمی پتانلار (1392)
بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه ناصر خیابانی، سعید کریمی پتانلار، مانی مؤتمنی (1391)
مقاله ارائه شده
تأثیر آستانه‌ای تجارت خارجی بر شدت انرژی در ایران یوسف محنت فر، مانی مؤتمنی، آوا عباس زاده (1403)
اثر پیچیدگی اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورها با روشGMM هدی زبیری، مانی مؤتمنی، سحر غفاری نیا هریکندی (1400)
تحلیل اثر قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت سهام صنایع پتروشیمی در ایران شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، امیرحسین فتح الله زاده (1397)
تحلیل مصرف انرژی در ایران با تاکید بر نقش گروه های جمعیتی شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، الهه خوشکام (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
محاسبه و تجزیه تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی و برآورد منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی، جواد نوبخت، مانی مؤتمنی (1399)
تحلیل اثر شکاف نرخ ارز، نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران: کاربردی از رهیافت غیرخطی شهریار زروکی، یاسر مهری کارنامی، آرمان یوسفی بارفروشی، امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1398)
کتاب
برگزاری همایش
نمایشگاه ملی بیمه با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1398)
هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1397)
دبیر اجرایی نمایشگاه بیمه با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1397)
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی رابطه ی هم انباشتگی نرخ آلت کوین ها و بیت کوین مهدی مهدی زاده اشرفی، هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1402)
بررسی اثر رانت نفتی بر درآمد مالیاتی با تاکید بر اقتصاد زیرزمینی در ایران سیده مبینا صالحی بابلی، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1402)
ارزیابی رفتاری مصرف برق خانوار: یک مطالعه موردی برای شهرستان بابلسر الهام ذبیح زاده گردرودباری، مانی مؤتمنی، سعید راسخی (1402)
آزمون اثر غیرخطی تجارت خارجی بر شدت انرژی در ایران آوا عباس زاده، مانی مؤتمنی، یوسف محنت فر (1402)
بررسی اهمیت درجه پیچیدگی اقتصادها در شدت تورم زایی نقدینگی عبادالله آقایی انارمرزی، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1402)
اثر نااطمینانی تورم بر نابرابری درآمد در ایران سولماز بابازاده، مانی مؤتمنی، محمد عبدی سید کلایی (1402)
بررسی اثر تحریم های اقتصادی برای کارایی مصرف انرژی در ایران امیرحسین سبزعلی پور، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1402)
اثر مالیات تورمی بر فقر در ایران مهشید سورچی، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1401)
اثر نوسان نرخ ارز بر بازار کار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حنانه مصلح، مانی مؤتمنی، محمد عبدی سید کلایی (1401)
اثر تکانه های اسمی و حقیقی بر شدت مصرف انرژی شیدا لک، مانی مؤتمنی، یوسف عیسی زاده روشن (1400)
تأثیر شوک های سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد در ایران میر وحید فضل اللهی، مانی مؤتمنی، یوسف عیسی زاده روشن (1400)
تحلیل رابطه صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سحر نصرنژاد نشلی، محمد عبدی سید کلایی، مانی مؤتمنی (1400)
اثرپیچیدگی اقتصادی بر محیط زیست درمنتخبی ازکشورها سحر غفاری نیا هریکندی، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1399)
اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب سولماز اوصیا، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1398)
بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب مجتبی شیرازی، هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1398)
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران زهرا سهرابی، مانی مؤتمنی، امیر منصور طهرانچیان (1397)

علایق پژوهشی

  • ارزیابی طرح های صنعت برق و روشنایی
  • مدیریت ریسک و بیمه
  • اقتصاد هنر
  • اقتصادسنجی بازارهای مالی
بیشتر