1403/03/03
سید محمود میثاقی

سید محمود میثاقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تلفن: 01133409701

تحصیلات

 • کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تبریز ، ایران (1364 - 1368)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری - منطقه ای ، شهید بهشتی ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی شهرسازی ، هنر تبریز ، ایران (1392 - 1398)
  عنوان رساله: آسیب شناسی سیستم تصمیم گیری در نظام برنامه ریزی فضایی (شهری) ایران و ارائه راهبردهای اصلاح آن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله ارائه شده
مروری بر ادبیات ارزیابی طرح های توسعه شهری علی نصیری، ایرج اسدی، سید محمود میثاقی (1402)
تجربیات کشورها در زمینه الگوهای تغییرات کاربری زمین شهری مریم لاکدشتی، ایرج اسدی، سید محمود میثاقی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • عمل گرایی در شهرسازی
 • توسعه پایدار
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • برنامه ریزی کاربری اراضی
 • مدیریت پروژه های منطقه ای، ناحیه ای، شهری و سایت
بیشتر