1403/03/24
سید محمود میثاقی

سید محمود میثاقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تلفن: 01133409701

مشخصات پژوهش

عنوان
تجربیات کشورها در زمینه الگوهای تغییرات کاربری زمین شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کاربری زمین، تغییر کاربری زمین، هند، آمریکا، هلند، فیلیپین، تایلند
سال 1399
پژوهشگران مریم لاکدشتی ، ایرج اسدی ، سید محمود میثاقی

چکیده

زمین یکی از منابع مهم و با ارزش است که اکثر فعالیت های انسان به آن وابسته است بنابراین باید برای اهداف مهم و حیاتی در جهت تامین نیازها و منافع عموم جامعه استفاده شود. کاربری زمین نوع استفاده از زمین است و تغییر آن یک امر پویا و پیوسته در حال وقوع و نتیجه تعامل انسان و محیط در جهت تامین خواسته هایش است. پژوهش حاضر دارای رویکرد توصیفی – تبیینی است و از طریق مطالعه اسنادی به بررسی الگوهای تغییرات کاربری زمین در شهری در کشورهای مختلف می پردازد. در نتیجه، این پژوهش با نشان دادن الگویی از تغییرات در سایر کشورها گامی در راستای درک بهتر تغییرات داخلی، برنامه ریزی صحیح و پیش بینی توسعه آینده برای شهرهای ایران بر می دارد.