1403/03/24
سید محمود میثاقی

سید محمود میثاقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تلفن: 01133409701

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر ادبیات ارزیابی طرح های توسعه شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی، طرح های توسعه شهری، برنامه ریزی شهری، ادبیات ارزیابی
سال 1402
پژوهشگران علی نصیری ، ایرج اسدی ، سید محمود میثاقی

چکیده

ارزیابی طرح های توسعه شهری جزء ضروری فرآیند برنامه ریزی شهری است. طرح های توسعه شهری ابزارهای ضروری برای هدایت، رشد و تحول شهرها با هدف ایجاد محیط های شهری پایدار، فراگیر و با نشاط هستند. با تکامل شهرها و شتاب شهرنشینی، ارزیابی اثربخشی این طرح های توسعه، اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. فراید ارزیابی به برنامه ریزان کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شهرها در مسیر دستیابی به اهداف خود و انطباق با شرایط متغیر، انعطاف پذیر باقی می مانند. این مقاله با بررسی پژوهش های مهم در زمینه ارزیابی طرح های توسعه شهری، مروری مختصر در ادبیات ارزیابی طرح های توسعه شهری ارائه میکند، همچنین با بررسی روششناسی، یافته های کلیدی و درس های آموخته شده از ارزیابی های گذشته، مسیر ارزیابی طرح های توسعه شهری را روشن میکند.