1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
سند راهبردی و عملیاتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سند راهبردی، برنامه عملیاتی، پسماند جامد عادی، استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران عباس رشیدی ، مرتضی قربان زاده آهنگری ، امیر علی زرین مهر ، رضا اسماعیلی ، میثم شیرخدایی ، فاطمه کاردل ، سمیه بلبلی قادیکلایی

چکیده

در این سند براساس مطالعات تئوری و تجربی انجام شده، اهداف مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان، روشهای رسیدن به این اهداف و عناصر مورد نیاز برای تحقق هدف ها مورد بررسی قرار گرفت. این سند به عنوان نقشه راه همراه با برخی کلان محورهای عملیاتی ارائه شد.