1403/04/26
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران
سال 1398
پژوهشگران سید قاسم حسنی ، محمود شارع پور ، حسین حسن پورآلاشتی ، وحید حیدر نتاج ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، رضا شجری قاسم خیلی

چکیده

تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران