1403/03/25
مهدیه رضاقلی زاده

مهدیه رضاقلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: https://scholar.google.com/citations?user=9hJG8CsAAAAJ&hl=en
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات نامتقارن عدم اطمینان قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها مهدیه رضاقلی زاده، امیر منصور طهرانچیان، فاطمه علیزاده نقارچی (1402)
کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران مهدیه رضاقلی زاده، امیرحسین عالمی (1402)
آیا توسعه مالی در ایران سبز است؟ شواهدی جدید از استانهای ایران مهدیه رضاقلی زاده، یوسف عیسی زاده روشن، پریسا شاهبدینی (1402)
تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها: شواهدی از ایران مهدیه رضاقلی زاده، بهرام محسنی ملکی، حمید خزایی کوهپر (1402)
تأثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدیه رضاقلی زاده، زهرا میلا علمی، سعید محمدی مجد (1402)
منابع طبیعی و توسعه بازار سهام: بررسی نقش کیفیت نهادی مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده، حسین جعفری (1401)
An Analysis of the Conditional Relationship between Risk and Return in the Tehran Stock Exchange Mahdieh Rezagholizadeh, C.-Y. CYNTHIA LIN LAWELL, Kazem Yavari (2022)
استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران مهدیه رضاقلی زاده، حسنی رجب پور عربی (1400)
تناقض در بازار مالی مهدیه رضاقلی زاده (1399)
قاچاق کالا و اشتغال در ایران مهدیه رضاقلی زاده، سحر حیدرزاده (1399)
بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران مهدیه رضاقلی زاده، امیرحسین عالمی (1398)
تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه- علل چندگانه(MIMIC) مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، امیرحسین عالمی (1398)
Determining the Competitiveness in Iran Banking Industry: Case study of private banks Majid Aghaei, Mahdieh Rezagholizadeh, seyed jaber Hoseini Khalili (2019)
نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده، فاطمه اسدالله تبار (1398)
ثبات مالی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست: شواهدی جدید از ایران مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده، سیده مریم حسینی (1397)
ارزیابی تاثیر قیمت جهانی نفت بر حساب جاری در ایران مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، ملیحه کیوان پور (1397)
سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در استان های ایران مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی (1396)
شواهدی تجربی از رابطه مصرف انرژی و فقر در ایران مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1395)
توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی: مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، یوسف عیسی زاده روشن (1395)
بررسی رابطه شرطی بین بازار جهانی نفت و بازدهی سهام صنایع منتخب در ایران مهدیه رضاقلی زاده، کاظم یاوری، بهرام سحابی (1393)
مقاله ارائه شده
بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر بازار سهام مهدیه رضاقلی زاده، مهدی جعفری (1398)
بررسی رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در صنایع مختلف کشور مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، سید جابر حسینی خلیلی (1395)
صنعت توریسم وتوزیع درآمد در ایران مهدیه رضاقلی زاده (1395)
ارزیابی تاثیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران مهدیه رضاقلی زاده، آذر احمدی گردویشه (1394)
بررسی تاثیر مخارج بخش سلامت بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک مهدیه رضاقلی زاده، آذر احمدی گردویشه (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برگزاری همایش
نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، محمد عبدی سید کلایی (1398)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر هفته پژوهش مهدیه رضاقلی زاده (1400)
پایان نامه
Stock Market Resource Curse or Stock Market Resource Blessing? Case study of Iraq and Iran Rawaa Al-Musawi, mohammad abdi seyyedkolaei, Mahdieh Rezagholizadeh, Majid Aghaei (2024)
بررسی اثر نوسانات قیمت کامودیتی ها بر تراز مالی: شواهدی از کشورهای منتحب مهرداد زاغی ساروکلائی، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1402)
کووید 19 و رفتار گله ای در بازار رمزارزها مبینا پورعلی، سعید راسخی، مهدیه رضاقلی زاده (1401)
نقش مطالبات معوق بانکی در اثرگذاری کانال اعتباری انتقال سیاست پولی در ایران ژوان همتی، مهدیه رضاقلی زاده، امیر منصور طهرانچیان (1401)
تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر بازدهی بیت کوین زهرا محسنی کلاگر، محمد عبدی سید کلایی، مهدیه رضاقلی زاده (1401)
تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در عراق AHMAD ABOOSHOBAE, Majid Aghaei, Mahdieh Rezagholizadeh (2023)
تاثیر دارایی های جایگزین سهام بر بازار سهام در عراق Noor Almaksoosi, Majid Aghaei, Mahdieh Rezagholizadeh (2023)
تاثیر کسری بودجه بر تورم در عراق Mostafa Algheisi, Majid Aghaei, Mahdieh Rezagholizadeh (2023)
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار سهام در ایران رضا آشناور، احمد جعفری صمیمی، مهدیه رضاقلی زاده (1401)
نا اطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها: شواهدی از ایران حمید خزایی کوهپر، بهرام محسنی ملکی، مهدیه رضاقلی زاده (1400)
کووید 19 و بازار نفت: آیا بیت کوین پناهگاه امنی برای نوسانات قیمت نفت است؟ مهران عباس زاده، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1400)
آیا توسعه مالی در ایران سبز است؟ شواهدی جدید از استانهای ایران سیده پریسا شاهبدینی، یوسف عیسی زاده روشن، مهدیه رضاقلی زاده (1400)
استرس مالی، ریسک سیاسی و عملکرد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران حسنی رجب پور عربی، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1399)
بررسی رابطه بین قاچاق کالا و اشتغال در ایران سحر حیدرزاده، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1398)
تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع انرژی بر در ایران سعید محمدی مجد، زهرا میلا علمی، مهدیه رضاقلی زاده (1398)
ثبات مالی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و کیفیت محیط زیست در ایران سیده مریم حسینی، مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی (1397)
بررسی تاثیر توسعه مالی و کییفیت نهادی بر فرار مالیاتی در ایران امیرحسین عالمی، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1397)
تاثیر آزادسازی مالی بر توسعه صنعتی در ایران حدیثه علوی، مهدیه رضاقلی زاده، امیر منصور طهرانچیان (1397)
نقش توسعه مالی در رابطه بین نوسانات رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی سید فاطمه اسد الله تبار، مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی (1396)
نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران ملیحه کیوان پور، مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده (1396)