1403/04/03

احمد رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه مازندران
تلفن: 01135302650

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The Impact of Social Capital on Youth’s Mental Health; the Mediating Role of National Identity Vahid Dastyar, Maryam Jelodarpour, Ahmad Rezaii, Shojaat Poursedighi (2023)
گرایش به پان ترکیسم در مناطق آذری نشین ایران شعبان محمدی، احمد رضایی، نادر رازقی (1400)
» بنیادگرایی اسلامی « در معنا و شاخصهای هادی درویشی، احمد رضایی (1400)
بررسی جامعه شناختی رابطه هویت قومی با رفتارمصرف کننده (مطالعه موردی: لرهای استان لرستان) محمود نصرتی، احمد رضایی، داود رضی، قربانعلی ابراهیمی (1399)
حافظه جمعی و هویت ایرانی محمد مهدی فرزبد، احمد رضایی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1397)
گذار به دموکراسیو فراز و فرود منازعهقومی حمید علی پور، احمد رضایی، علی کریمی مله (1396)
سبک زندگی و مدیریت بدن احمد رضایی، حمیده محمدزاده، فاطمه مخمدزاده، حسین رضایی (1394)
رسانه مدرن و درک معنایی از تجربه فراغت احمد رضایی، نریمان محمدی (1393)
نقش خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد در شهرستان ورامین احمد رضایی، بهروز اسلامی، ملیحه مهدی پور خراسانی (1393)
تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی اکبر علیوردی نیا، احمد رضایی، فریبرز پیرو (1390)
جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان احمد رضایی، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1390)
گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران احمد رضایی، محمد اسماعیل ریاحی، سخاوتی فر نورمحمد (1386)
فرهنگ سیاسی مردم مازندران علی کریمی مله، احمد رضایی (1385)
سخنرانی
پایان نامه
ارزیابی اثرات اجتماعی سیاست مسکن مهر در استان مازندران امین عالی پور، احمد رضایی، محمود شارع پور (1401)
تبیین جامعه‌شناختی رفتارهای محیط‌زیستی در استان گیلان (مطالعه موردی: آبادی‌های غرب گیلان) سونا حبیبی، احمد رضایی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1400)