1403/03/31
عباس عینعلی

عباس عینعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و علوم محیطی، گروه علوم غیرزیستی
تلفن: 011-35302922

تحصیلات

 • کارشناسی فیزیک ، پیام نور ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد فیزیک دریا ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله: پیش بینی ضریب تضعیف امواج صوتی در خلیج فارس
 • دکترای تخصصی فیزیک دریا ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1391 - 1397)
  عنوان رساله: برآورد دبی رودخانه اروند با استفاده از مدلسازی عددی و تصاویر ماهواره ای
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
آشکارش جبهه های دمایی دریای کاسپین با پردازش تصاویر ماهواره شهناز کالجی، محمد اکبری نسب، عباس عینعلی (1402)
Prioritize Renewable Energy Resources in Main Iranian Ports Area Using AHP Method Abbas Einali, Mohammad Hossein Nemati, Babak Banijamali, Hessam Hoseini (2022)
تجزیه و تحلیل پارامترهای هیدروفیزیکی خلیج چابهار (سال 91-1390) عباس عینعلی، محمد اکبری نسب، وحید چگینی، جعفر عزیزپور (1401)
تعیین نوع پلوم رودخانه اروند با مدل سازی عددی عباس عینعلی، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1401)
پیش بینی ضریب تضعیف امواج صوتی در خلیج فارس مسعود صدری نسب، عباس عینعلی (1388)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه اقیانوس شناختی خلیج فارس و دریای عمان PGGOOS حمید علیزاده، عباس عینعلی، وحید چگینی (1393)
پایش محیطی دریای خزر (در سواحل نوشهر) حسین باقری، عباس عینعلی (1392)
برگزاری همایش
سیزدهمین همایش بین المللی ICOPMS Hamid Khalili, Abbas Einali (2018)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی

علایق پژوهشی

 • مصب ها از دیدگاه فیزیک دریا
 • مهندسی سواحل و انرژیهای نو در دریا
 • اندازه گیری میدانی و تحلیل دیتا در فیزیک دریا
 • کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در فیزیک دریا
بیشتر

سوابق اجرایی

 • کارشناس کنترل کیفی داده های اقیانوس شناسی فیزیکی و مهندسی ساحل در سازمان بنادر و دریانوردی (1396 - 1399)
 • کارشناس پژوهشی فیزیک دریا - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (1389 - 1394)
بیشتر