16 خرداد 1402
عباس عينعلي

عباس عینعلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 011-35302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک دریا ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1391 - 1397)
  عنوان رساله: برآورد دبی رودخانه اروند با استفاده از مدلسازی عددی و تصاویر ماهواره ای
 • فوق لیسانس فیزیک دریا ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی ضریب تضعیف امواج صوتی در خلیج فارس
 • لیسانس فیزیک ، پیام نور ، ایران (1381 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اندازه گیری میدانی و تحلیل دیتا در فیزیک دریا
 • کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در فیزیک دریا
 • مصب ها از دیدگاه فیزیک دریا
 • مهندسی سواحل و انرژیهای نو در دریا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abbas Einali, Mohammad Hossein Nemati, Babak Banijamali, Hessam Hoseini (2022) Prioritize Renewable Energy Resources in Main Iranian Ports Area Using AHP Method international journal of coastal and offshore engineering: 7; 7-16
2
عباس عینعلی، محمد اکبری نسب، وحید چگینی، جعفر عزیزپور (1401) تجزیه و تحلیل پارامترهای هیدروفیزیکی خلیج چابهار (سال 91-1390) دریا فنون: 9; 112-123
3
عباس عینعلی، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1401) تعیین نوع پلوم رودخانه اروند با مدل سازی عددی هیدروژئومورفولوژی: 9; 159-174
4
Jafar Azizpour, vahid chegini, Maziar Khosravi, Abbas Einali (2014) Study of the Physical Oceanographic Properties of the Persian Gulf, Strait of Hormuz and Gulf of Oman Based on PG-GOOS CTD Measurements journal of the persian gulf (marine science): 5; 37-48
5
مسعود صدری نسب، عباس عینعلی (1388) پیش بینی ضریب تضعیف امواج صوتی در خلیج فارس علوم و فنون دریایی: 8; 77-88
مقاله ارائه‌شده
1
عباس عینعلی، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب (1401) کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، ایران¡ چابهار
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سیامک حمشیدی، عباس عینعلی (1393) مطالعه پارامترهای فیزیکی در آبهای ساحلی جنوب دریای خزر دانشگاه مازندران
2
حمید علیزاده، وحید چگینی، عباس عینعلی (1393) مطالعه اقیانوس شناختی خلیج فارس و دریای عمان PGGOOS دانشگاه مازندران
3
حسین باقری، عباس عینعلی (1392) پایش محیطی دریای خزر (در سواحل نوشهر) دانشگاه مازندران
4
همیرا آگاه، عباس عینعلی (1392) بررسی محیطی دریای عمان و ارزیابی میدانی سواحل شرقی مکران دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • کارشناس کنترل کیفی داده های اقیانوس شناسی فیزیکی و مهندسی ساحل در سازمان بنادر و دریانوردی (1396 - 1399)
 • کارشناس پژوهشی فیزیک دریا - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (1389 - 1394)
بیشتر