16 خرداد 1402
عباس عينعلي

عباس عینعلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 011-35302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اقیانوس شناختی خلیج فارس و دریای عمان PGGOOS
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پارامترهای اقیانوس شناختی، خلیج فارس، دریای عمان، اندازه گیری میدانی
پژوهشگران حمید علیزاده (نفر اول) ، وحید چگینی (نفر دوم) ، عباس عینعلی (همکار)

چکیده

گشت PGGOOS بزرگترین عملیات میدانی اقیانوس ­شناسی در خلیج فارس و دریای عمان می باشد که از 25 آبان 1391 شروع شد و 12 ماه به طول انجامید. کارشناسان پژوهشی فیزیک و زمین شناسی دریا موسسه اندازه­گیری­ها و نمونه برداری های لازم را از ترانسکت های مورد نظر انجام می دهند. هدف از اجرای این طرح بخش فیزیک دریا تهیه داده های اقیانوس شناسی فیزیکی شامل جریان های دریایی، اعم از جریان های جزرومدی، جریان های چگالی، جریان های بادرانده، تراز سطح آب، مشخصات فیزیکی آب شامل فشار هیدروستاتیک (عمق)، دما، هدایت الکتریکی، شوری، کدری و مدل سازی گردش آب در خلیج فارس و دریای عمان بود و در بخش زمین شناسی دریا تهیه داده های زمین شناسی دریایی شامل مشخصه های رسوب شناسی بستر شامل: دانه­بندی رسوبات، جنس رسوب، نرخ رسوب گذاری، بار معلق رسوب از دریاهای جنوبی کشور است . نتایج حاصل از اجرای این طرح عظیم منجر به تکمیل بانک اطلاعاتی داده های اقیانوسی منطقه خواهد داشت.