16 خرداد 1402
عباس عينعلي

عباس عینعلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 011-35302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی محیطی دریای عمان و ارزیابی میدانی سواحل شرقی مکران
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پارامترهای اقیانوس شناسی، دریای عمان، سواحل مکران
پژوهشگران همیرا آگاه (نفر اول) ، عباس عینعلی (همکار)

چکیده

در این پروژه اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف اقیانوس شناسی در دریای عمان و سواحل شرقی مکران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.