1403/03/02
عطیه اعرابی

عطیه اعرابی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-5519-9948
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: دانشگاه مازندران
تلفن: 011-35305019

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه سوربن پاریس ، فرانسه (1393 - 1393)
  عنوان رساله: ًTrajet d'une écriture féminine: Annie Ernaux et Goli Taraghi
 • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله: Etude imagologique de l'Orient face à l'Occident chez Amélie Nothomb
 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1390 - 1396)
  عنوان رساله: ًTrajet d'une écriture féminine: Annie Ernaux et Goli Taraghi
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی

علایق پژوهشی

 • ادبیات مدرن
 • اتوبیوگرافی
 • ادبیات تطبیقی
 • نوشتار زنانه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مترجم رسمی زبان فرانسه در دادگستری و امور خارجه (1399 - ادامه دارد)
بیشتر