مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین ...
عنوان تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی.ظ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین تناوبی شدید
چکیده زمینه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر نسبت 2 جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی بود. 72 گرم( به 5 گروه کنترل ) 6 هفته(، تمرین ) 6 هفته(، ± روش کار 35 سر موش صحرائی )سن 4 هفته، وزن 8 هایپوکسی ) 3 هفته(، هایپوکسی کاهش بار ) 3 هفته( و کنترل ) 9 هفته( تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین تناوبی وارد هایپوکسی شده و 3 هفته در آنجا زندگی کردند. گروه دیگری همزمان با قرارگیری در محیط حبابچه های ریه با Bax/Bcl هایپوکسی، به اجرای تمرینات تناوبی با شدت کمتر) کاهش بار( پرداختند. نسبت 2 روش ایمونوهیستوشیمی و جمعیت نموسیت- 1 و نموسیت- 2 حبابچه های ریوی با روش استریولوژی اندازه گیری شد.
پژوهشگران مهدی یادگاری (نفر اول)، غلامرضا حمیدیان (نفر چهارم)، شادمهر میردار (نفر سوم)، سیمین ریاحی (نفر دوم)