30 شهریور 1399

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 35302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی رشته فیزیک-گرایش کیهان شناسی (1386 - 1389)
  • فوق لیسانس رشته فیزیک-گرایش گرانش (1382 - 1384)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mojtaba Haghshenas, Tahereh Azizi (2020) Gravitational wave polarization in exponential forms of f(R) gravity with coupling to matter INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D: 29; 14
2
طاهره عزیزی (1398) ترمودینامیک عالم FRW در نظریات گرانشی نرده ای- پیچش پژوهش فیزیک ایران: 19; 8
3
Tahereh Azizi, Parisa Naserinia (2017) Reconstruction of f(G) gravity with polytropic and Chaplygin gas dark energy models European Physical Journal Plus: 132; 12
4
Tahereh Azizi, Miysam Gorjizadeh (2017) Energy conditions in f(T) gravity with higher-derivative torsion terms Europhysics Letters: 117; 7
5
Tahereh Azizi, Miysam Gorjizadeh (2017) Thermodynamics in 𝑓(𝑇) Gravity with Nonminimal Coupling to Matter Advances in High Energy Physics: 2017; 7
6
Tahereh Azizi, Emad Yaraie (2016) Godel-type Universes in Palatini f(R) Gravity with a Non-minimal Curvature-matter Coupling INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 55; 176-182
7
Tahereh Azizi, Najibe Borhani (2015) Thermodynamics in hybrid metric-Palatini gravity ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 537; 9
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید نادر تقی زاده موسوی، طاهره عزیزی، اکرم السادات سفیدگر (1396) کرمچاله های قابل گذر در نظریات گرانش اصلاح شده ی f(R)
2
نسرین سادات عیسی آبادی، اکرم السادات سفیدگر، طاهره عزیزی (1396) ترمودینامیک عالم فریدمن-رابرتسون-واکر در مدل f(R)
3
میثم گرجی زاده، طاهره عزیزی، اکرم السادات سفیدگر (1396) بررسی شرایط انرژی و سرنوشت عالم در نظریات گرانش توازی دور تعمیم یافته
4
اکبر اشرفی نژاد، اکرم السادات سفیدگر، طاهره عزیزی (1395) تابش هاکینگ سیاهچاله در گرانش رنگین کمانی
5
نوشین بهروز، کوروش نوذری، طاهره عزیزی (1395) مدلهای انرژی تاریک برهمکنشی
6
معصومه شکرانی طالعی، طاهره عزیزی (1395) تورم داغ با جفتیدگی ناکمینه گرانشی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!