09 بهمن 1401
طاهره عزيزي

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 35302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شرایط انرژی در نظریه گرانشی f(R,T) در رهیافت پالاتینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کیهان شناسی، شرایط انرژی، گرانش اصلاح شده
پژوهشگران طاهره عزیزی (نفر اول) ، عارفه گرجی زاده (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله نظریه گرانشی f(R,T) در فرمالیزم پالاتینی را در نظر می گیریم که در آن متریک و هموستار آفین به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند و یک جفتیدگی ناکمینه بین اسکالر ریچی پالاتینی و رد تانسور انرژی تکانه ی مادی در کنش نظربه وجود دارد. پس از معرفی معادلات میدان و معادلات فریدمن تعمیم یافته در این سناریو، تحقق شرایط انرژی را برای دو مدل خاص از این نظریه گرانشی بررسی می کنیم.