09 بهمن 1401
طاهره عزيزي

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 35302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سخنرانی در هفته پژوهش 99 در دانشگاه مازندران
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
امواج گرانشی
پژوهشگران طاهره عزیزی (سخنران)

چکیده

در این سخنرانی، نظریات گرانش اصلاح شده را در نظر می گیریم و به معرفی چگونگی انتشار امواج گرانشی و همچنین قطبش آنها را در چارچوب این نظریات می پردازیم.