09 بهمن 1401
طاهره عزيزي

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 35302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
حل های کرمچاله باردار قابل گذر در نظریات گرانش اصلاح شده f(R,T)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نسبیت عام، کرمچاله قابل گذر، کرمچاله باردار، گرانش اصلاح شده، جفتیدگی با ماده
پژوهشگران طاهره عزیزی (نفر اول) ، عارفه گرجی زاده (نفر دوم)

چکیده

در این پژوهش حل های کرمچاله باردار را در مدل f(R,T) که R اسکالر انحنا و T رد تانسور انرژی-تکانه است، مطالعه کرده و با بررسی معادلات میدان، تانسور انرژی-تکانه موثر آن ها را به دست می آوریم. سپس با استفاده از مولفه های فشار و چگالی انرژی به بررسی تحقق شرایط انرژی مانند شرط انرژی ضعیف و رفتار تابع چگالی انرژی بر حسب شعاع در این مدل می پردازیم.