01 مهر 1398
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فوتونیک (1386 - 1392)
  • فوق لیسانس فیزیک اتمی- مولکولی (1383 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عبدالله ملک زاده، محسن منصور سمائی، سودابه نوری جویباری (1396) شبیه سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر علوم و فناوری های پدافند نوین: 9; 243-250
2
Soodabeh Nouri Jouybari (2018) Brillouin gain enhancement in nano-scale photonic waveguide Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications: 29; 8-14
3
Amin Ghadi, Soodabeh Nouri Jouybari, Mohammad-Reza Panjehpour (2017) Diffraction engineering Anderson localization of light in nonlinear aveguide array with Kerr and two photon absorption effects JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 1247-1256
4
Soodabeh Nouri Jouybari, Amin Ghadi (2017) Four coupled parity-time symmetric micro-rings for single-mode laser operation JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 691-697
5
Soodabeh Nouri Jouybari (2016) Refractive index measurement using coupled micro-resonator laser based on parity-time symmetry breaking JOURNAL OF MODERN OPTICS: 63; 798-803
مقاله ارائه‌شده
1
امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395) جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز
2
محسن منصور سمائی، عبدالله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی (1395) رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر برای 17.5 کیلومتر از فیبر سنجش در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه پراکندگی بریلوئن اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تبریز
3
محسن منصور سمائی، عبدالله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی (1395) بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه همبستگی با استفاده از روش همبستگی فازی اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سپیده سهراب فر، امین قادی، سودابه نوری جویباری (1395) طراحی کلیدهای سالیتونی نوری با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!