01 فروردین 1402
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فوتونیک (1386 - 1392)
  • فوق لیسانس فیزیک اتمی- مولکولی (1383 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عبدالله ملک زاده، محسن منصور سمائی، سودابه نوری جویباری (1396) شبیه سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر علوم و فناوری های پدافند نوین: 9; 243-250
2
Soodabeh Nouri Jouybari (2018) Brillouin gain enhancement in nano-scale photonic waveguide Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications: 29; 8-14
3
Amin Ghadi, Soodabeh Nouri Jouybari, Mohammad-Reza Panjehpour (2017) Diffraction engineering Anderson localization of light in nonlinear aveguide array with Kerr and two photon absorption effects JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 1247-1256
4
Soodabeh Nouri Jouybari, Amin Ghadi (2017) Four coupled parity-time symmetric micro-rings for single-mode laser operation JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 691-697
5
Soodabeh Nouri Jouybari (2016) Refractive index measurement using coupled micro-resonator laser based on parity-time symmetry breaking JOURNAL OF MODERN OPTICS: 63; 798-803
6
Soodabeh Nouri Jouybari, Hamid Latifi, Shahraam Afshar Vahid (2013) A method for refractive index measurement of a liquid in a suspended core fiber using Brillouin dynamic grating JOURNAL OF MODERN OPTICS: 60; 342-349
7
Soodabeh Nouri Jouybari, Hamid Latifi, Faramarz Farahi (2012) Reflection spectrum analysis of stimulated Brillouin scattering dynamic grating MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY: 23; 085203
مقاله ارائه‌شده
1
فایزه اسماعیل زاده آرایی، فرشاد صحبت زاده لنبر، حامد سلطانی، سودابه نوری جویباری (1399) بررسی ویژگی های تخلیه کرونای منفی سیم-میله با استفاده از تصویربرداری شلیرین بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
2
امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395) جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای کنفرانس فیزیک ایران، ایران¡ شیراز
3
محسن منصور سمائی، عبدالله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی (1395) رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر برای 17.5 کیلومتر از فیبر سنجش در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه پراکندگی بریلوئن اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، ایران¡ تبریز
4
محسن منصور سمائی، عبدالله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی (1395) بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه همبستگی با استفاده از روش همبستگی فازی اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، ایران¡ تبریز
5
سودابه نوری جویباری، مهدی موحدی، حمید لطیفی (1394) تولید لیزر بریلوئن فیبری کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فوتونیک و سیستمهای فتوولتائیک، ایران¡ علی آباد
6
سودابه نوری جویباری، مهدی موحدی، حمید لطیفی (1393) اندازه گیری حساسیت جابجایی فرکانسی بریلوئن به دما با استفاده از روش آشکارسازی ھمدوس بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ تهران
7
راضیه گنویی زاده، سودابه نوری جویباری، حمید لطیفی (1393) محاسبه ی انتشاردرفیبرنوری غیریکنواخت باتقارن استوانه ای به روش المان محدود کنفرانس فیزیک ایران، ایران¡ زاهدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، علی همتی (1400) توسعه سامانه تست حسگر فیبری حفاظت پیرامونی ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
2
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، علی همتی، فاطمه ملکی ورکی، مریم شاکری (1399) ساخت حسگر فیبری حفاظت پیرامونی ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک، مواد پیشرفته و ساخت - معاونت غلمی و فناوری ریاست جمهوری
3
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1397) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق پژوهشگاه نیرو
4
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1396) پیشنهاد تفضیلی- طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما پژوهشگاه نیرو
پایان‌نامه
1
فائزه کاشی سرخی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1396) طراحی و ساخت روشنایی میکروپلاسمایی
2
سپیده سهراب فر، امین قادی، سودابه نوری جویباری (1395) طراحی کلیدهای سالیتونی نوری با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سودابه نوری جویباری (1398) حسگر فیبری حفاظت پیرامونی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
2
سودابه نوری جویباری (1395) احساسگر فیبری بریلوئن بر اساس آشکارسازی همدوس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
3
سودابه نوری جویباری (1393) احساسگر فیبر نوری بر اساس توری رونده بریلوئن دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
4
سودابه نوری جویباری (1392) احساسگر توزیعی فیبری دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران