09 بهمن 1401
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید لیزر بریلوئن فیبری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ -ﻟﯿﺰر ﻓﯿﺒﺮی
پژوهشگران سودابه نوری جویباری (نفر اول) ، مهدی موحدی (نفر دوم) ، حمید لطیفی (نفر سوم)

چکیده

لیزر فیبری بریلوئن بدلیل خصوصیاتی نظیر آستانه پایین و پهنای باند کوچک کاربرد بسیار زیادی در میکروویو فوتونیک دارد. در این مقاله، یک نوع لیزر فیبری بر پایه پراکندگی القایی بریلوئن طراحی و ساخته شده است. فیبر تک مد مخابراتی با ضریب شکست پله ای به عنوان محیط فعال لیزر در یک طرح رینگی به کار رفته است. خروجی لیزر دارای یک پیک با جابجایی فرکانسی برابر با شیفت فرکانسی بریلوئن فیبر نوری میباشد. آزمایش برای فیبر چندمد مخابراتی با ضریب شکست پله ای تکرار شد و نتایج با خروجی لیزر تک مد مقایسه شد. خروجی لیزر برای دو فیبر به اندازه nm0/01 اختلاف دارد.