09 بهمن 1401
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری بر پایه همبستگی با استفاده از روش همبستگی فازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حسگر توزیعی فیبری- بریلوئن- روش همبستگی فازی
پژوهشگران محسن منصور سمائی (نفر اول) ، عبدالله ملک زاده (نفر دوم) ، سودابه نوری جویباری (نفر سوم) ، رسول پاشایی (نفر چهارم)

چکیده

قدرت تفکیک فضایی یک پارامتر مهم در ارزیابی حسگرهای توزیعی فیبر نوری است. حسگرهای بر پایه بریلوئن از مهمترین حسگرهای توزیعی فیبری به حساب می آیند. بیشترین قدرت تفکیک فضایی که برای این حسگرها بدست آمده به میزان چند متر یا حتی چند سانتیمتر بوده است. در این مقاله ما به معرفی یکی از حسگرهای بریلوئن بریلوئن بر پایه همبستگی خواهیم پرداخت و به کمک روش همبستگی فازی نشان خواهیم داد که این حسگرها دارای قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر برای 200 متر از طول فیبر سنجش و یا به عبارتی تشخیص بیش از 20000 نقطه جدا از هم در این فاصله خواهند بود.