1403/05/04
زینب کرمخانی

زینب کرمخانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302695

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه‌ی آن با رسانه‌های ارتباط جمعی (با تاکید بر فضای مجازی) مهران کریمی فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، زینب کرمخانی (1402)
شناسایی مولفه های دانشگاه سبز در بستر پارادایم دانشگاه نسل پنجم سلیمان زند، ابراهیم صالحی عمران، زینب کرمخانی (1401)
بازنمایی آموزش الکترونیکی در استعارههای دانشجویان مریم برادران حقیر، زینب کرمخانی (1400)
پایان نامه
طراحی الگوی ایرانی دانشگاه نسل پنجم - بررسی وضع موجود ارائه الگوی مطلوب سلیمان زند، محمد رفیعی، زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
بررسی مصادیق تربیت اقتصادی و اصول و روش های آن در اسلام مائده وهاب زاده گردرودباری، زینب کرمخانی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1401)