1403/05/04
پریسا داودی

پریسا داودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302450

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
Investigation the effect of saliva extract of medici nal leech (Hirudo orientalis) saliva extract on depressive-like behaviors caused by cerebral ischemia محمد امین شرج پور، اکبر حاجی زاده مقدم، پریسا داودی، ربابه لطیف (1402)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه