1403/04/03
محمد رضا پهلوانی

محمد رضا پهلوانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01125342480

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک هسته ای تجربی ، انستیتوی تکنولوژی هند - بمبئی ، هندوستان (1376 - 1382)
  عنوان رساله: دینامیک اندرکنشهای همجوشی شکافت یونهای سنگین
 • کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای ، دانشگاه تهران ، ایران (1364 - 1369)
  عنوان رساله: محاسبه و اندازه گیری سطح مقطع تولید اشعه ایکس لایه های نازک توسط تابش آلفا
 • کارشناسی فیزیک حالت جامد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1356 - 1364)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Tin-accompanied and true ternary fission of 242Pu مستانه زاده رفیع، محمد رضا پهلوانی، M. -R. Ioan (1398)
A=14 ACCOMPANIED TERNARY FISSION OF 242Pu IN THE COLLINEAR AND EQUATORIAL GEOMETRIES USING PROXIMITY AND YUKAWA POTENTIALS Mastanea Zadehrafi, Mohammad Reza Pahlavani, Ian Silisteanu, C. I. Anghel (2019)
Binding Energies of Deformed Super Heavy Nuclei with Z≥105 Mahdi Joharifard, Mohammad Reza Pahlavani (2018)
Study of 14C Cluster Decay Half-Lives of Heavy Deformed Nuclei Sepideh Rahimi samami, Mohammad Reza Pahlavani (2018)
Configuration of gamma detectors in a neutron interrogation system for detection of explosives Mohammad Reza Pahlavani, Ahmad Mostaar, javad Nadali Varakani (2018)
Examination of the energy dependence of the fusion process Fatemeh Torabi, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Reza Pahlavani (2017)
Effects of level density parameter on the superheavy production in cold fusion Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi (2014)
NUCLEAR LEVEL DENSITY OF HEAVY NUCLEI Z 90 THROUGH SEMICLASSICAL METHOD Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi, ٍElham Farhadi (2014)
Binding energy of light nuclei using the noncritical holography model Mohammad Reza Pahlavani, Razea Morad (2013)
Effects of Isotopic Concentrations on Thermodynamic Parameters of Deuterium-Tritium Mixtures S.Mohammad Motevalli, Mohammad Reza Pahlavani, Mohammad Azimi (2013)
Nucleon-meson couplings in a one-boson-exchange potential using noncritical string theory Mohammad Reza Pahlavani, Jafar Sadeghi, Razea Morad (2013)
EFFECT OF NUCLEAR DEFORMATION ON THE POTENTIAL BARRIER AND ALPHA-DECAY HALF-LIVES OF SUPERHEAVY NUCLEI Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi, Naser Tahanipour (2013)
THEORETICAL INVESTIGATIONS OF PROPERTIES OF HYDROGEN AND HELIUM MIXTURE BASED ON PERTURBATION THEORY سید محمد متولی، محمد رضا پهلوانی، محمد عظیمی (1391)
DYNAMICAL SIMULATION OF FISSION FRAGMENTS AVERAGE KINETIC ENERGY IN HEAVY-ION FUSION FISSION REACTIONS Mohammad Reza Pahlavani, Daryoush Naderi, Seyed Mehdi Mirfathi (2011)
Holographic 3He and 4He nuclei Mohammad Reza Pahlavani, Jafar Sadeghi, Razea Morad (2011)
Baryon Binding Energy in Sakai-Sugimoto Model Jafar Sadeghi, Mohammad Reza Pahlavani, R. Morad, S Heshmatian (2010)
STUDY OF CHARGE-ASYMMETRIC 3Heµd MOLECULE IN HYPER-SPHERICAL ELLIPTIC COORDINATE SYSTEM Mohammad Reza Pahlavani, Mahdi Sadeghi, S.Mohammad Motevalli, Y. AQABAEI (2010)
The AdS 4 Gravitational Perturbation and Supersymmetry Jafar Sadeghi, Mohammad Reza Pahlavani, Hoda Farahani (2009)
The group SO(4) and generalized function Jafar Sadeghi, Mohammad Reza Pahlavani, Azam Sadat Emadi (2008)
SCALE AND CONFORMAL INVARIANCE AND VARIATION OF THE METRIC Jafar Sadeghi, Mohammad Reza Pahlavani, A Banijamali (2006)
مقاله ارائه شده
پایان نامه
رابطه بین آمار تسالیس و کانیاداکیس در مطالعه آنتروپی سیاه چاله‌ها سیداحسان سیدی بابلی، محمد رضا پهلوانی، طاهره عزیزی، جعفر صادقی (1402)
بررسی ابرآمار در فیزیک ذرات بنیادی سعید برفه، طاهره عزیزی، محمد رضا پهلوانی، جعفر صادقی (1402)
مطالعه مدل های تورمی با استفاده از حدس گرانش ضعیف WGC و تناظر AdS/CFT سعید نوری گشتی، اکرم السادات سفیدگر، محمد رضا پهلوانی، جعفر صادقی (1401)

علایق پژوهشی

 • بررسی پایداری و تولید هسته های ابرسنگین
 • بررسی خصوصیات هسته های شگفت
 • بررسی رادیواکتیویته خوشه ها ی گسیل شده از هسته های سنگین و ابرسنگین
 • مطالعه خصوصیات هسته ها با استفاده از پتانسیل اسکریم
 • شکافت سه تایی هسته های ابرسنگین
 • بررسی خصوصیات ترمودینامیکی هسته های سنگین و ابرسنگین
 • واپاشی آلفا، بتا و گاما
 • شکافت واداشته نوترونی هسته های سنگین
 • شکافت واداشته فوتونی
 • شکافت خودبخودی هسته های ابرسنگین
 • اندرکنش همجوشی-شکافت هسته های ستگین
 • هسته های سنگین و ابرسنگین، مطالعه پایداری و واپاشی آنها
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فیزیک هسته ای (1396 - 1395)
بیشتر