1403/03/25
مریم آخوندیان

مریم آخوندیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 35305113

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا ، تربیت مدرس ، ایران (1379 - 1380)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی زیست شناسی دریا ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات سمیت مزمن بن‌سولفورون‌متیل بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت‌ کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی خانقاهی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1402)
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک ‎ Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ در شرایط‎ ‎آزمایشگاهی عصمت منصوری، مریم آخوندیان، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا (1401)
Biogenesis of Non‑coding RNAs (ncRNAs) and Their Biological Role in (Oryza sativa L.) Ibrahim Khan, Sikandar Khsn, Maryam Akhoundian, Dawood Shah, Sayed Soliman Shah, Sohail Ahmad Jan (2023)
CRISPR‑Cas technology based genome editing for modification of salinity stress tolerance responses in rice (Oryza sativa L.) Ibrahim Khan, Sikandar Khsn, Yong Zhang, Jianping Zhou, Maryam Akhoundian, Sohail Ahmad Jan (2021)
تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1399)
تنوع و فراوانی فصلی باسیلاریوفیتای (دیاتومه ها) پلانکتونی، در آب های ساحلی جنوب دریای خزر طیبه امیدمعظم، مریم آخوندیان، مریم فلاحی کپورچالی، شیلا امیدظهیر (1398)
Ovarian development of caspian Roach, Rutilus caspicus in southern caspian sea Maryam Akhoundian, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2016)
Ovarian development of Caspian roach, Rutilus caspicus, in southern Caspian Sea: A histological and ultrastructural study Maryam Akhoundian, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2016)
بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurata فاطمه کاردل، شیلا امیدظهیر، فرزانه میرزاپور، مریم آخوندیان (1395)
Changes of Gonadosomatic index and Plasma Levels of Cortisol in the Male and Female Captive Caspian Brown Trout, Salmo Trutta Caspius during the Reproductive Cycle Hamid Reza Jamalzadeh, Maryam Akhoundian, Hossein Khara, Milad Kabir, Elhami Mirrasul, Saeed Hajirezaee (2013)
Changes of sperm quality parameters in Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) during spawning migration Amin Golpour, Maryam Akhoundian, Hossein Khara, Mina Rahbar, Hadiseh Dadras (2013)
Changes of stress indicators during surgery of female Persian sturgeon [Acipenser persicus, (Borodin, 1897)] Hojatollah Jafaryan, Maryam Akhoundian, Mehdi Mehrpoosh, Milad Kabir, Saeed Hajirezaee, Amin Golpour (2011)
مقاله ارائه شده
کتاب
مبانی پلانکتون شناسی مریم آخوندیان (1399)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ایکتیولوژی مریم آخوندیان (1402)
کشت و خالص سازی دیاتومه ها مریم آخوندیان (1400)
کارگاه تخصصی دیاتومه شناسی مریم آخوندیان (1398)
آموزش غواصی سطحی مریم آخوندیان (1396)
Multivariative Statistical Analysis Maryam Akhoundian (2015)
سنجش وارزشیابی مریم آخوندیان (1394)
مهارت های ارتباطی مریم آخوندیان (1394)
پایان نامه
اثر مکمل غذایی ریزجلبک Spirulina platensis بر رشد، بقا و برخی شاخص های زیستی لارو تاس ماهیان ( sp.‎ Acipenser ) حسین علی یونسی، فاطمه قلی زاده، مریم آخوندیان، محمد حسین گرجیان عربی (1401)

علایق پژوهشی

 • تنوع زیستی آبزیان
 • اکولوژی دریا
 • بیوتکنولوژی جلبک
 • پلانکتون شناسی
بیشتر

دانشجویان

 • علی اصغر صادقی
  نام: علی اصغر صادقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: مطالعه تنوع و زی توده ماکروفولینگ ها در سطح بدنه کشتیهای تردد کننده در بنادر جنوبی دریای کاسپین
 • عصمت منصوری
  نام: عصمت منصوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: مطالعه فعالیت ضد باکتریایی عصاره ی ریز جلبک های Scenedesmus sp و Phormidium ‎sp در شرایط آزمایشگاهی
 • حسین علی یونسی
  نام: حسین علی یونسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: اثر مکمل غذایی ریزجلبک Spirulina platensis بر رشد، بقا و برخی شاخص های زیستی لارو تاس ماهیان ( sp.‎ Acipenser )
 • نگین صفائی
  نام: نگین صفائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: مطالعه الگوی پراکنش منطقه ای و فراوانی فصلی ماکروجلبک های قهوه ای (فئوفیسه) در سواحل جزیره قشم
 • طیبه امیدمعظم
  نام: طیبه امیدمعظم
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه:
 • سیددانیال میرحسن نیا
  نام: سیددانیال میرحسن نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: بررسی تنوع و فراوانی ریزجلبک های سبز (کلروفیتا) در آب های ساحلی استان مازندران (ساری و بابلسر)
 • نادیا جواندل
  نام: نادیا جواندل
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی دریا
  پایان نامه: ارزیابی اکولوژیک جوامع کف زیان درشت ساحلی جنوب دریای خزر (مصب رودخانه تجن) با استفاده از شاخص AMBI
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر (1397 - ادامه دارد)
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه زیست دریا (1395 - 1397)
 • عضو اصلی برنامه ریزی طرح پیام (1396 - ادامه دارد)
 • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی اقیانوس شناسی (1394 - ادامه دارد)
 • مشاور علمی انجمن اقیانوس شناسی (1395 - ادامه دارد)
 • مشاور علمی انجمن اقیانوس شناسی (1393 - 1394)
بیشتر