06 فروردین 1402

ویدا مکانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: ساری- جاده دریا-کوچه گل ها
تحصیلات: کارشناسی ارشد / معماری
تلفن: 01133217086
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
ویدا مکانی (1396) بررسی نقش عملکردی و کیفیت فضایی صحن در مساجد چهارایوانی ایرانی اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، ایران¡ تهران
2
ویدا مکانی، مبینا مطیعی (1395) ادراک معماری از طریق حواس پنجگانه در حیاط مرکزی خانه ایرانی چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
3
ویدا مکانی (1395) بازکاوی مفاهیم فرهنگ سنتی در معماری معاصر ایران چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
4
ویدا مکانی (1394) راهکارهای بهره گیری از نور طبیعی در معماری جهت افزایش تاثیرات جسمی و روانی آن بر ساکنین سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
ویدا مکانی، تمنا وکیلی (1395) بام شیب دار شابک:978-600-5520-64-0
2
ویدا مکانی، پریسا هاشم پور، مهسا جوادی (1394) کتابچه طراحی معماری شابک:978-600-5520-75-0
3
ویدا مکانی، شیوا شهیدی (1391) مجموعه راهکارهای متفاوت طراحی- پارک ها شابک:978-600-5520-86-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!