10 فروردین 1402
ناصر عليقلي زاده فيروزجايي

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 01132395060
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

معرفی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann, MOSTAFA PNAHANDEKHAH, Naser Aligholizadeh Firouzjaie (2022) Factors Affecting the Change of Agricultural Land Use to Tourism: A Case Study on the Southern Coasts of the Caspian Sea, Iran Agriculture: Agriculture 2022, 12, 90.; 1-19
2
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، الهام حکیمیان (1399) ارزیابی دیدگاه گردشگران نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزشی – تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکله مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره9 شماره 18; 170-184
3
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، نوابه تقی زاده ارمکی (1399) سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری ( مورد مطالعه : روستاهای ساحلی دهستان دابوی شمالی- شهرستان محمود آباد) پژوهش های روستایی: دوره 11 شماره2; 318-331
4
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی (1398) اثرات توسعه گردشگری روستایی بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: (روستاهای جلگه ای دهستان میان بند شهرستان نور( برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 8 شماره 30; 111-124
5
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، محمود غریبی جویباری (1398) بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 47; 395-410
6
7
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، شهربانو وهابی خندکار (1395) تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع طبیعی جغرافیا: 49; 173-189
8
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مجید اسمعیلی (1394) عوامل موثر در انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تاکید بر جاذبه های روستاهای مناطق کویری و بیابانی جغرافیا: 46; 301-321
مقاله ارائه‌شده
1
محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396) سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
2
غلامرضا ملکشاهی، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محبوبه کوچک زاده (1396) مطالعه مقایسه ای کیفیت محیط های مسکونی وغیرمسکونی (نمونه موردی: شهرساری دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
3
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مقداد رضایی فر (1396) اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی دهستان کلارستاق شرقی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
4
رحیم بردی آنامرادنژاد، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهین گرزین مطاعی (1395) بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها(مورد: قائمشهر) اولین همایش ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی (1398) بررسی و شناسایی ژئوسایتهای استان مازندران (فاز اول: بخش یانه سر- بهشهر) مناطق دارای ظرفیتها میراث زمین شناختی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!