1402/12/12
حبیب اکبرزاده بنگر

حبیب اکبرزاده بنگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 09111165785

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Hysteresis Behavior of Hybrid Rocking Walls: An Analytical Method Maedeh Sadeghi, Farshid Jandaghi Alaee, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari (2023)
بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمهپیوسته بر عملکرد لرزهای قابهای بتنی به روش عددی یاسمن نجاری، حبیب اکبرزاده بنگر، سیده مهدیه میراعلمی (1401)
Compressive strength prediction of high-strength oil palm shell lightweight aggregate concrete using machine learning methods saeed Ghanbari, Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari (2022)
Evaluating the efficiency of supplementary rebar system in improving hysteretic damping of self‑centering rocking walls Maedeh Sadeghi, Farshid Jandaghi Alaee, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari (2022)
مدل سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره یی بتنی تحت بار زلزله نسترن عباسی، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، مریم نظری (1400)
The response of self-centering concrete walls under quasi-static loading Abozar Jafari, Habib Akbarzadeh Bengar, Reza Hassanli, Maryam Nazari, Roberto Dugnani (2021)
مدل سازی رفتار جانبی دیوارهای گهواره ای بتنی با استفاده از شبکه عصبی چند هدفه امیر علی شاه منصوری، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری (1399)
Artificial neural network model to predict the compressive strength of eco-friendly geopolymer concrete incorporating silica fume and natural zeolite Amir Ali Shahmansouri, Maziar Yazdani, saeed Ghanbari, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari, Hamid Farrokh Ghatte (2021)
Impact of elevated temperatures on the structural performance of recycled rubber concrete: Experimental and mathematical modeling Habib Akbarzadeh Bengar, Amir Ali Shahmansouri, Nader Akkas Zangerbar, Kamyar Kabirifar, Vivian W.Y. Tam (2020)
Compressive strength prediction of eco-efficient GGBS-based geopolymer concrete using GEP method Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, saeed Ghanbari (2020)
Shear Capacity of Lightweight Concrete Beam Reinforced with Glass Fiber‑Reinforced Polymer Bars Habib Akbarzadeh Bengar, Fatemeh Ahmadi Zarrinkolaei, Mohsen Bozorgnasab (2020)
Effective flexural rigidities for RC beams and columns with steel fiber Habib Akbarzadeh Bengar, mohammad asadi kiadehi, javad shayanfar, Maryam Nazari (2020)
مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM حبیب اکبرزاده بنگر، محسن احمدنژاد، مهدی نوروزی (1397)
A novel method for quantifying damage to cast‐in‐place self‐centering concrete stepping walls Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018)
A simplified numerical model to simulate RC beam–column joints collapse javad shayanfar, Ali Hemmati, Habib Akbarzadeh Bengar (2018)
Analytical prediction of seismic behavior of RC joints and columns under varying axial load javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Azadeh Parvin (2018)
Seismic performance and damage incurred by monolithic concrete self-centering rocking walls under the effect of axial stress ratio Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018)
Predicting the Ductility of RC Beams Using Nonlinear Regression and ANN Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Abdollahtabar, javad shayanfar (2016)
Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2016)
Numerical model to simulate shear behaviour of RC joints and columns javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2016)
بررسی رفتار بتن پودری واکنشپذیر مسلحشده با الیاف تحت بار انفجار محمد رضا یاوری، حبیب اکبرزاده بنگر، امید یزدان پناه (1395)
Sagging and Hogging Strengthening of Continuous Unbonded Posttensioned HSC Beams by NSM and EBR saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2016)
A proposed model for predicting nonlinear behavior of RC joints under seismic loads javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Arsalan Niroomandi (2016)
Performance based evaluation of RC coupled shear wall system with steel coupling beam Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2016)
Flexural strengthening of continuous unbonded post-tensioned concrete beams with end-anchored CFRP laminates saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2015)
A new damage detection indicator for beams based on mode shape data omid yazdanpanah, seyed mohammad Seyedpoor, Habib Akbarzadeh Bengar (2015)
پیشنهاد بتن مناسب در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه (بررسی موردی پروژه 21 طبقه در بابلسر) علی اکبر مقصودی، مهرداد مسعود نژاد، حبیب اکبرزاده بنگر (1393)
مقاله ارائه شده
تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه 3*3 شمع بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی در نرم افزار OpenSees فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر، محمد هادی زاده (1400)
بررسی تحلیلی توزیع دما در تیرهای سقف مرکب کم عمق امیر علی شاه منصوری، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1398)
Genetic Prediction of Compressive Strength of Concrete Containing Clinoptilolite Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar (2019)
مدل سازی رفتار لرزه ای و برآورد خسارت وارده دیوارهای مرکزگرای یکپارچه بتنی نسترن عباسی، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری (1397)
Constructing Bridge Columns Using Pre-stressed Concrete for Earthquake Resistance mehdi hosseinpour, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2017)
شبیه سازی پاسخ سازه های بتن مسلح با مد شکست در هسته اتصالات تیر- ستون علی رامئه، حبیب اکبرزاده بنگر، جواد شایانفر (1396)
تاثیر حرارت بر رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن حبیب اکبرزاده بنگر، هانی پور علی (1396)
بررسی تاثیر دورپیچ های CFRP بر مقاومت پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن با مقاومت پایین حبیب اکبرزاده بنگر، سیروس غلام پور، محمد رضا ناصحی (1395)
مدلسازی عددی تیر کوپله فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله بتن مسلح حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، میثم بهشتی (1395)
بررسی مکانیزم خرابی سیستم قاب محیطی بتن مسلح حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395)
بررسی ضریب رفتار سیستم قاب محیطی بتن مسلح حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395)
تاثیر آتش بر خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک جایگزین شده با ریزدانه طبیعی حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، ندی عکاس زنگباری (1395)
خواص مکانیکی بتن ساخته شده با خرده لاستیک بازیافتی محصور شده با لوله فولادی، در معرض آتش حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، مهدی اسحاقی کناری، ندی عکاس زنگباری (1395)
Seismic performance of RC frames joints retrofitted by CFRP composites Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar (2015)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر حبیب اکبرزاده بنگر (1400)
پژوهشگر برتر دانشگاه حبیب اکبرزاده بنگر (1395)
پایان نامه
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

دانشجویان

  • امیرعلی شاه منصوری
    نام: امیرعلی شاه منصوری
    مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
    رشته: مهندسی سازه
    پایان نامه: مدل تئوری برای پیش بینی رفتار دیوارهای گهواره ای بتنی تحت بار جانبی ناشی از زلزله
بیشتر