سید مجتبی حسین نژاد

صفحه نخست /سید مجتبی حسین نژاد
سید مجتبی حسین نژاد
نام و نام خانوادگی سید مجتبی حسین نژاد
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 اندیشه های فقهی (جزایی) تالیف علي اكبر ايزدي فرد 1397
2 اخلاق حرفه ای قضا در تمئن اسلامی و نقش آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تالیف علي اكبر ايزدي فرد 1397
3 فقه جزایی الکترونیک تالیف علي اكبر ايزدي فرد 1397
4 نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه های صدور انقلاب اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی بر اساس نظریه پخش تالیف حميد رضا منيري حمزه كلايي 1397
5 فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تالیف علي اكبر ايزدي فرد 1395