مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه ...
عنوان نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه های صدور انقلاب اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی بر اساس نظریه پخش
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها مبانی فقهی، صدور انقلاب اسلامی ایران، کشورهای اسلامی و نظریه پخش
چکیده انقلاب اسلامی ایران که از مکتب اسلام سرچشمه گرفته است، با توجه به ماهیتش که دینی جهانشمول است، قابلیت صدور دارد. امام خمینی(ره) – بعنوان رهبر انقلاب اسلامی - در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب ابعاد آن را که مبتنی بر مبانی نظری ایشان است ترسیم نمودند. از این رو، انقلاب اسلامی علاوه بر داخل ایران، اهداف بنیادی و مهمی را برای همه مسلمانان و حتی همه بشریت دارد. اهدافی همچون تشکیل امت واحده اسلامی، بازگشت به خویشتن اسلامی، احیای ارزش های الهی و طرح نگرش نو به انسان و جامعه را می توان برای آن برشمرد. بدین سبب، انقلاب اسلامی منادی ارزش های دینی و الگویی است که ملل مسلمان می توانند «به ارزش های اسلامی و معرفت دینی» بازگشت کنند. از سوی گروهی دیگر مخالف صدور انقلاب اسلامی می باشند و گروهی به صدور انقلاب حتی به صورت غیر مسالمت آمیز و خشن معتقد هستند و گروهی به حفظ ام القرای اسلامی و ساختن جامعه الگو در بحث صدور انقلاب معتقد هستند. محقق در این پژوهش بر آن است که به این سؤال پاسخ دهد: که هرکدام از این نظریه ها آیا دارای مبانی فقهی هستند؟ کدام نظریه بر اساس مبانی فقهی صحیح می باشد؟ با درک از ماهیت صدور انقلاب و تاکید امام خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی، از نظر محققان ساختار و قالب مناسبی که می توان برای صدور انقلاب وجود دارد، چیست؟ فرضیه پژوهش این است روش صدور معنویت و ارزشهای اسلامی بر اساس مبانی فقهی صحیح ترین روش می باشد.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، حمید رضا منیری حمزه کلایی (نفر اول)