مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ...
عنوان فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها فقه، الکترونیک، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت
چکیده تعیین مبانی، ارکان، چارچوب و مسیر مسیر پیشرفت کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باسد با مشارکت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان، محققان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی و جوانان این مرز و بوم صورت گیرد. به گواه تاریخ و تجارب گذشته، پیشرفتی همه جانبه و پایدار خواهد بود که مبانی اسلامی و اقتضائات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد. اینک مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تلاش های علمی و تخصصی و فکری درباره پیشرفت اسلامی ایرانی، برگزاری نشست های علمی و تخصصی، تاسیس اندیشکده های مرکز، انتشار صدعا مقاله ارزشمند و تهیه نقشه راه تدوین تدوین الگو و انجام برخی از مراحل آن، در نظر دارد با هدف تولید دانش و گسترش و تغمیق ادبیات موضوعی در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آثاری را به عنوان تک نگاشت های علمی فاخر منتشر نماید. تک نگاشت نوشتاری تخصصی و نیمه مبسوط است که توسط یک پژوهشگر خبره در یک موضوع خاص نگاشته میشود. تک نگاشت از نظر حجم و محتوا حدفاصل مقاله و کتاب است و نویسنده با پردازش و تحلیل یافته ها و مطالعات تخصصی پیشین و افزودن یافته های پژوهشی جدید خود و تحلیل جامع و منسجم آنها افق عای تازه ای را در زمیته مورد بررسی میگشاید. سلسله تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مجلدات مختلف منتشر میشود، حاصل تلاش جمعی از استادان، اندیشمندان و محققان دانشگاهی و حوزوی است که مراحل مختلف نگارش ارزیابی، ویراستاری، تدوین و انتشار را با نظارت متخصصان و اههل فن گذرانده است و در اختیار صاحب نظران قرار میگیرد. در پایان از مساعدت ها و تلاش های ارزنده نویسندگان تک نگاشت ها و داوران و مراکز مختلف علمی و پژوهشی که مارا در تهیه، تدوین و انتشار این سلسله یاری رساندند، تقدیر و تشکر میشود. امید است این محتوای غلمی بتواند افق های نو روشنی را در پیش چشم متخصصان دانشگاخی و حوزوی بگشاید و هر روز در طی مسیر تدوین و تحقق الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت گام های بلندتر و استوار تری برداشته شود.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)