مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دین و رفتار اجتماعی: بررسی ...
عنوان دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تعاون، اقتصاد آزمایشگاهی، دینداری، رگرسیون پس رو، ابعاد شخصیت
چکیده چکیده مقاله: دین به عنوان نظام ارزشها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تایید کننده تاثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان میدهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل موثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تاثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تایید می کند.
پژوهشگران علی اکبر باجلان (نفر چهارم)، حبیب انصاری سامانی (نفر سوم)، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر دوم)، علیرضا پور فرج (نفر اول)