مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز ...
عنوان تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تراز عملیاتی زیان بین‌نسلی رشد اقتصادی الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) موضوعات
چکیده مقاله حاضر به بررسی زیان بین­نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده­های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده­های فصلی منتشر شده در سال 1401) می­پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت­برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی‌های نسل‌ آینده می­کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می­شود که از آن به عنوان زیان بین­نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می‌کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین­نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی­های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می­شود، در سرمایه­گذاری­های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می­گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
پژوهشگران محمد علی فلاحی (نفر چهارم)، احمد جعفری صمیمی (نفر سوم)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)، محئثه مقدسی (نفر اول)