مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ثبات مالی در بازارهای مالی ...
عنوان ثبات مالی در بازارهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی (مورد بررسی: اندونزی)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حباب قیمتی اقتصاد مالی اقتصاد اسلامی سوپریمم دیکی فولر تعدیل‌یافته ARMA
چکیده چکیده ازجمله عوامل بروز بحران‌های مالی، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی‌شده که باعث بروز بی‌ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می‌گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه‌های کمتری برای شکل‌گیری حباب‌های قیمتی وجود دارد. بدین‌منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل‌یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (نفر سوم)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)، هادی کشاورز (نفر اول)