گروه فلسفه و کلام

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فلسفه و کلام

نام:  فرشته ابوالحسني نياركي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه اخلاق، اخلاق فلسفي انديشمندان مسلمان، فلسفه كاربردي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فلسفه و كلام
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fabolhasani/
نام:  كوكب دارابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران، بابلسر، ساختمان فارابي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فلسفه و كلام
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kdarabi/
نام:  محمود دياني
علایق‌پژوهشی:  كلام و فلسفه اسلامي و تفسير فلسفي-كلامي قرآن كريم
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فلسفه و كلام
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~dayyani/
نام:  مهران رضائي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه، فلسفه اسلامي، ملاصدرا، كلام اسلامي، فلسفه تصميم، فلسفه فعل
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران؛ دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فلسفه و كلام
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrezaee/
نام:  رمضان مهدوي آزادبني
علایق‌پژوهشی:  فلسفه دين- فلسفه اخلاق -معرفت شناسي ديني- مطالعات اسلامي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فلسفه و كلام