01 مهر 1398

فرشاد صحبت زاده لنبر

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 9125155360
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1376 - 1382)
    عنوان رساله: گرمایش پلاسمای مغناطیده و اثر آن در توان خروجی لیزر دی اکسید کربن موجبر با دمش امواج رادیویی
  • فوق لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1373 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی برهم کنش ان جسمی در آلیاژهای واسطه
  • لیسانس فیزیک کاربردی-حالت جامد ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1368 - 1373)
    عنوان پایان‌نامه: طراحی وساخت لیزر بخار نمک مس
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Ehsan shakerinasab, majid Eshghabadi, maede ghasemi (2019) Characterization and performance of coupled atmospheric pressure argon plasma jet with n-hexane electrospray for hydrophobic layer coatings on cotton textile DIAMOND AND RELATED MATERIALS: 91; 34-45
2
سیده ندا سیادتی، فرشاد صحبت زاده لنبر، فهیمه بهروان، مسعود شفافی زنوزیان، فریده طباطبایی یزدی (1397) استفاده از پلاسمای غیر حرارتی فشار اتمسفری به عنوان روش جایگزین در غیر فعال سازی میکروارگانیسمهای موجود در آب زرشک مجله علوم و صنایع غذایی: 15; 219-228
3
farshad Sohbaztadeh Lonbar, hamed soltani (2018) Time-dependent one-dimensional simulation of atmospheric dielectric barrier discharge in N2/O2/H2O using COMSOL Multiphysics Journal of Theoretical and Applied Physics: 12; 53–63
4
5
Azadeh Valinataj Omran, alibi baitukha, jerome Pulpytel, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Farzaneh Arefi-Khonsari (2018) Atmospheric pressure surface modification and cross-linking of UHMWPE film and inside HDPE tube by transporting discharge Plasma Processes and Polymers: 15; e1700145
6
فرشاد صحبت زاده لنبر، زهرا امیدی، نوشین کاشی (1396) تولید و بررسی گوی پلاسمایی و تبدیل آن به جت پلاسمای فشار اتمسفری موج میکرو پژوهش فیزیک ایران: 17; 647-659
7
اباصلت حسین زاده کلاگر، معصومه دیلمی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سیده ندا سیادتی (1396) اثرات پلاسمای سرد اتمسفری بر شیر گاوی و قارچ Candida albicans تلقیح شده به آن مجله علوم و صنایع غذایی ایران: 14(68); 103-111
8
Azadeh Valinataj Omran, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Seyedeh Neda Siadati, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Yuri Akishev, Farzaneh Arefi-Khonsari (2017) Single channel atmospheric pressure transporting plasma and plasma stream demultiplexing: physical characterization and application to E. coli bacteria inactivation JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS: 50; 315202-14
9
Seyedeh Neda Siadati, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Azadeh Valinataj Omran (2017) DC superimposed AC high voltage: A new strategy for transferring stable He atmospheric pressure cold plasma bullets through long dielectric tubes PHYSICS OF PLASMAS: 24; 063521-1 تا 063521-9
10
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Omid Alavi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2017) Lipid Peroxidation of Escherichia coli by Triplet Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma Jet Chiang Mai Journal of Science: 44(2); 678-687
11
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Seyed Mohsen Mortazavi, Vahid Arabyarmohammadi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2017) Molecular effects of atmospheric pressure plasma jet on the double-stranded DNA Iranian Journal of Medical Physics: 1(4); 29-37
12
farshad Sohbaztadeh Lonbar, hanieh bagheri, reza safari (2017) Effect of electrical discharge in water on concentration of nitrate solution Chinese Physics B: 26; 025101
13
فرشاد صحبت زاده لنبر، مولود باقری، سمانه مطلبی (1395) بررسی اثر شکل ولتاژ منبع توان الکتریکی بر ویژگی های تابشی و چگالی جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری پژوهش فیزیک ایران: 16; 291-303
14
صهبا آرین دوست، پروانه نظرعلی، رزیتا فتحی ، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) اثر تمرین استقامتی و پلاسمای سرد بر بهبود زخم موش های صحرایی دیابتی دیابت و متابولیسم ایران: 16; 95-102
15
farshad Sohbaztadeh Lonbar, omid samadi, Seyedeh Neda Siadati, gholamreza etaati, eskandar asadi, reza safari (2016) Development of a radio frequency atmospheric pressure plasma jet for diamond-like carbon coatings on stainless steel substrates APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 122; 886
16
سید محسن مرتضوی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) کارایی جت پلاسمای سرد آرگون- اکسیژن در کاهش آلودگی های باکتریایی اشرشیا کلای و استرپتوکوک پیوژن از محیط های جامد و مایع میکروب شناسی پزشکی ایران: 10(3); 19-30
17
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Omid Alavi, Samaneh Motallebi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016) Decontamination of Streptococcus pyogenes and Escherichia coli from Solid Surfaces by Singlet and Triplet Atmospheric Pressure Plasma Jet Arrays ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41(6); 2139-2145
18
farshad Sohbaztadeh Lonbar, reza safari, gholamreza etaati, eskandar asadi, Saeed Mirzanejhad, hanieh bagheri, mohammad taghi Hosseinnejad, omid samadi (2016) Characterization of diamond-like carbon thin film synthesized by RF atmospheric pressure plasma Ar/CH 4 jet SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 89; 231–241
19
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, hojatollah shokri, mayssam nikpour (2016) Inactivation of Aspergillus flavus spores in a sealed package by cold plasma streamers, Journal of theoretical and applied physics Journal of Theoretical and Applied Physics: 10; 99-106
20
maedeh ghasemi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad (2015) Surface modification of Raw and Frit glazes by non-thermal helium plasma jet Journal of Theoretical and Applied Physics: 9; 177-183
21
Seyedeh Neda Siadati, farshad Sohbaztadeh Lonbar, seyedeh khadijeh alavi (2015) Electrical and optical investigations of plasma bullets driven by different waveforms PHYSICA SCRIPTA: 90; 085602
22
Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Atefeh joulaei, javad babaei, khadijeh shahabei (2015) Optimization of laser acceleration of protons from mixed structure nanotarget LASER AND PARTICLE BEAMS: 33; 339-346
23
reza safari, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2015) Effect of DC magnetic field on atmospheric pressure argon plasma jet INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 89; 495–502
24
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Azadeh Valinataj Omran (2014) The effect of voltage waveform and tube diameter on transporting cold Plasma strings through a flexible dielectric tube PHYSICS OF PLASMAS: 21; 113510
25
فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سعید میرزانژاد، سمانه مطلبی، معصومه فرهادی، سید محسن مرتضوی، آزاده ولی نتایج عمران، مولود باقری، حامد معماریانی (1392) طراحی و ساخت جت پلاسمای سه گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون Iranian Journal of Physics Research: 13(4); 363-374
26
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamed Memariani, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Azadeh Valinataj Omran (2013) Nonthermal Atmospheric Argon Plasma Jet Effects on Escherichia coli Biomacromolecules APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY: 171; 1617-1629
27
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, maedeh ghasemi, mahsa talebzadeh (2013) Characterization of a non-thermal plasma torch in streamer mode and its effect on polyvinyl chloride and silicone rubber surfaces JOURNAL OF ELECTROSTATICS: 71; 875–881
28
29
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, mahboubeh ghalandari (2013) The effect of preformed plasma strings on the propagation of ultra-short laser pulse in air OPTIK: 124; 213– 218
مقاله ارائه‌شده
1
mostafa Mehdipoor, farshad Sohbaztadeh Lonbar, mahmood zabihpoor (2018) Induced EHD Force by Non-thermal DC Discharge and its effect on Fluid Dynamics 9-th national physics conference payameNoor university, Iran, kerman
2
فرشاد صحبت زاده لنبر، مجید عشق آبادی، تقی محسن پور (1397) رشد لایه DLC بر روی پارچه کتان با استفاده از جت پلاسمای جفت شده با افشانه الکتروستاتیک ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، قزوین
3
مصطفی مهدی پور، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) کنترل جریان آرام توسط عملگرهای پلاسما ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، قزوین
4
آرمان کیانی، مائده قاسمی مطلق، محسن خواجوند صالحان، فهیم شافعی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر آفتکش سایپرمترین باقیمانده در برنج هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، شاهرود
5
امیر شعبان نژاد، مائده قاسمی مطلق، زینب محمودثانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) ایجاد پوشش تاخیر انداز سوختن بر سطح چوب نراد با استفاده از روش پلاسمای حبابی هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، شاهرود
6
Neda Gholami, Mohammad Hosein Sinkakarimi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Effects of Atmospheric Pressure Plasma Jets on Protein Profile in the Eisenia fetida and Aporrectodea trapezoides Earthworms The 1st International Congress on New Aspects of Applied Biology, Iran, Karaj
7
احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1396) ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
8
غزاله داداشی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396) بهینه سازی تزریق الکترون در شتاب میدان عقبه لیزری کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
9
احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396) تولید جت پلاسمای سرد با استفاده ازترکیب مایع الکل و گاز آرگون پنجمین همایش مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، ایران، تهران
10
فرشاد صحبت زاده لنبر، مصطفی مهدی پور، هدی مهدوی (1396) اثر پلاسمای غیر تعادلی روی کنترل جریان فراصوتی پنجمین همایش مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، ایران، تهران
11
آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، تهران
12
Mojgan Barzegar, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Elham Hashemi Nasab, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohsen Motamedi (2017) Comparing bactericidal effect of pulsed flash lamp and continuous sterilization UV lamps with a cold atmospheric pressure plasma jet on E. coli solid growth medium The 23rd Iranian Conference on Optics and Photonics and the 9th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Iran, Tehran
13
مژگان برزگر، فرشاد صحبت زاده لنبر، الهام هاشمی نسب، اباصلت حسین زاده کلاگر، محسن معتمدی (1395) مقابسه اثر باکتری کشی فلش لامپ پالسی و لامپ پیوسته استریل فرابنفش با جت پلاسمای سرد آرگون-هوا در محیط کشت جامد تلقیح شده با باکتری اشرشیا کلی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، تهران
14
محبوبه قلندری، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) بررسی عددی انتشار پالس لیزر فمتوثانیه در هوا کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، ایران، قم
15
فرشاد صحبت زاده لنبر، هدی مهدوی، هادی ذاکری خطیر (1395) بررسی باد الکتریکی القایی در تخلیه سد دی الکتریک سطحی نامتقارن در فشار اتمسفر کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز
16
محمد اسلامی فر، فرشاد صحبت زاده لنبر، رضا صفری، امید صمدی (1395) مشخصه یابی جت پلاسمای هفت گانه اتمسفری آرگون/متان با هدف تولید پوشش های شبه الماسی کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز
17
امید صمدی، فرشاد صحبت زاده لنبر، غلامرضا اطاعتی، رضا صفری (1395) بررسی پوشش های شبه الماسی ایجاد شده بر روی زیر لایه استیل 304 بوسیله جت پلاسمای رادیویی فشار اتمسفری چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
18
علی جماعتی، فرشاد صحبت زاده لنبر، علی شبستانی منفرد (1395) بررسی تاثیر همزمانی تابش پلاسمای سرد و پرتو درمانی بر سلول های سرطانی دهانه رحم HELA چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
19
سیده ندا سیادتی، فهیمه بهروان، مسعود شفافی زنوزیان، فریده طباطبایی یزدی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) استفاده از پلاسمای سرد اتمسفری در غیر فعالسازی میکروارگانیسم های موجود در آب زرشک چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
20
وحید عرب یار محمدی، اباصلت حسین زاده کلاگر، آزاده ولی نتایج عمران، مریم مهاجرانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) مقایسه اثر باکتری کشی پلاسمای سرد فشار اتمسفری انتقالی با تست انتشار آنتی بیوتیک روی باکتری اشرشیا کولای چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
21
Vahid Arabyarmohammadi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Azadeh Valinataj Omran, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016) Compare of the Bactericidal Effect of Transported Atmospheric Non-thermal Plasma and Antibiotics Diffusion Assay on Escherichia coli Bacteria The 4th Conference of Engineering and Physics Plasma (EPP), I.R. IRAN, University of Yazd, Yazd, Iran.
22
مرجان مقصودی، فرشاد صحبت زاده لنبر، مجید عشق آبادی (1395) بررسی و اندازه گیری بار کل و قطر ذرات در اسپری الکتروستاتیک چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
23
سیده ندا سیادتی، سوگل مظلوم، مسعود شفافی زنوزیان، فریده طباطبایی یزدی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) استفاده از پلاسمای سرد اتمسفری در غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در مایع تخم مرغ چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
24
فرشاد صحبت زاده لنبر، محمود یعقوبیان، سیده ندا سیادتی، رضا صفری (1394) اندازه گیری بار الکتریکی انتقالی گلوله پلاسمایی جت پلاسمای اتمسفری از درون لوله شیشه ای به هوا کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران، مشهد
25
Azadeh Valinataj Omran, ali Baithukha, farzaneh Arefi khansari, m Mirshahi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2015) Ovarian cancer cells treatment using a transporting atmospheric pressure plasma jet 22 th International symposium on plasma chemistry, Belgium, Antwerp
26
معصومه دیلمی، اباصلت حسین زاده کلاگر، الهام رضایی مهر، فرشاد صحبت زاده لنبر (1394) بررسی اثرات پلاسمای سرد اتمسفری در پروتئین های شیر گاوی اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
27
امید صمدی، فرشاد صحبت زاده لنبر، غلامرضا اطاعتی، سیده خدیجه علوی، اسکندر اسدی، رضا صفری (1394) مشخصه یابی جت پلاسمای فشار اتمسفری آرگون/متان در فرکانس رادیویی 13.56 مگاهرتز سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
28
الهام رضایی مهر، فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سید امید علوی (1394) بررسی اثر پلاسمای سد دی الکتریک اتمسفری بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها در شیر سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
29
نیلوفر حاجی اسمعیلی، فرشاد صحبت زاده لنبر، رزیتا فتحی، فرهاد احمدی، سیده خدیجه علوی (1394) بررسی اثر جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر فرآیند ترمیم زخم موش های آزمایشگاهی سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
30
هانیه باقری، فرشاد صحبت زاده لنبر، رضا صفری، سیده خدیجه علوی (1394) بررسی اثر پلاسمای آرگون وآرگون/متان بر غلظت نیترات محلول در آب در تخلیه الکتریکیAC سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
31
فرشاد صحبت زاده لنبر، سیده ندا سیادتی (1394) بررسی اثرات پهنا و پلاریته ولتاژ بر مشخصات گلوله جت پلاسمایی سرد فشار اتمسفری سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
32
علی جماعتی، علی شبستانی منفرد، فرشاد صحبت زاده لنبر، زینب عابدیان، حامد باباپور، ابراهیم ذبیحی (1394) بررسی اثر پلاسمای سرد اتمسفری بر رده سلول سرطانی دهانه رحم HELA سومین همایش تازه های سلولی و مولکولی در بیماری های غیر واگیر، ایران، بابل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) ساخت و آزمایش دستگاه اکسایش پیشرفته ملی = توضیح: جهت حفظ اطلاعات دفاعی کشور نام تامین کننده اعتبار را قید نمی کنم. نام تامین کننده در قرارداد قید شده است.
2
3
فرشاد صحبت زاده لنبر (1394) طراحی دستگاه فوتوالکتروستاتیک طرح ملی
پایان‌نامه
1
ندا غلامی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرشاد صحبت زاده لنبر، محمد حسین سینکا کریمی (1397) بررسی اثرات شارش پلاسمای سرد اتمسفری روی کرم خاکی: سطح TAC و MDA سلومی، آپوپتوز سلولی و بازسازی بافتی
2
3
4
5
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرشاد صحبت زاده لنبر (1396) سخنرانی در دانشگاه تحت عنوان سمینار تخصصی پلاسما دانشگاه مازندران
2
فرشاد صحبت زاده لنبر (1394) پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران