12 بهمن 1401
فروغ عموئيان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، گروه صنایع دستی و پژوهش هنر
تحصیلات: دکترای تخصصی / طراحی صنعتی
تلفن: 01132338382
دانشکده: دانشکده هنر و معماری