09 مرداد 1400
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی

دانشیار روابط بین الملل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. پست الکترونیکی:A.jafari@umz.ac.ir http://rms.umz.ac.ir/~Ajafari/ ORCID iD: 0000-0002-7543-6365 کد پستی: 47416-13534 تلفن: 35302104-011

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روابط بین الملل ، تهران ، ایران (1379 - 1385)
    عنوان رساله: منافع استراتژیک مشترک و روابط آمریکا ـ اسرائیل
  • فوق لیسانس روابط بین الملل ، تهران ، ایران (1377 - 1379)
    عنوان پایان‌نامه: تقابل استراتژی ها و اختلاف ایران- آمریکا
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه های روابط بین الملل
  • سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
  • سیاست بین الملل
  • آمریکا- اسرائیل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید عزیزیان، علی اکبر جعفری (1399) تأثیر سرمایهی اجتماعی بر روند توسعهی سیاسی )مطالعهی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران( جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 16; 61-85
2
علی اکبر جعفری، ماری ملکی (1399) معادله سیاست خارجی ایران و روسیه در معمای انرژی خزر سیاست جهانی: 9; 101-134
3
جواد شفقت نیا، علی اکبر جعفری (1399) سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه فصلنامه سیاست: 50; 1167-1187
4
Ali akbar Jafari (2021) Decision-Making and Collective Choice against Terrorism in the UNSC Journal of Political Strategy: 15; 27-55
5
6
علی اکبر جعفری، جواد شفقت نیا (1399) راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و اسرائیل راهبرد: 29; 5-33
7
امین جعفری، علی اکبر جعفری (1399) استراتژیست های آمریکا و شکل گیری جنگ های مذهبی در خاورمیانه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: 10; 85-110
8
علی اکبر جعفری (1399) عوامل سیستمیک و دومینوی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه مطالعات بیداری اسلامی: 9; 1-31
9
جواد شمسی، علی اکبر جعفری (1398) تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات سیاسی: 45; 121-147
10
Ali akbar Jafari, Seyed saleh Mosavi (2019) The Confrontation between US and Turkey's Strategic Interests in Northern Syria Iranian Review of Foreign Affairs: 30; 285-313
11
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1398) تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک و موازنه قدرت در خزر، روسیه و سیاست بازگشت مطالعات اوراسیای مرکزی: 12; 1-19
12
علی اکبر جعفری، محمد کاظم شجاعی (1397) تاثیر اسطوره ها بر هویت یابی قرقیزستان فصلنامه مطالعات سیاسی: 42; 55-76
13
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1397) امنیت هستی شناسانه: ابزاری برای مداخله ژئوپلیتیک غرب در خزر مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397; 22
14
علی اکبر جعفری، عبدالرحیم حسن نژاد (1397) تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با بلاروس پژوهش های روابط بین الملل: 8; 67-89
15
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1397) منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کمی سیاست های کلی علم و فناوری پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 27; 169-180
16
ماری ملکی، علی اکبر جعفری (1397) منابع انرژی و حضور قدرت های فرامنطقه ای در دریای خزر فصلنامه سیاست و روابط بین الملل: 3; 24-47
17
علی اکبر جعفری، مهرداد فلاح (1397) قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرال غرب سیاست: 48; 1-18
18
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1396) ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران پژوهش های انقلاب اسلامی: 22; 81-102
19
علی اکبر جعفری، میثم بلباسی، شهرام اسفندرار (1396) منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای دانش سیاسی: 13; 163-200
20
Ali akbar Jafari, Vahid Zulfaghari (2017) Clash of Interests and Middle East Security Iranian Review of Foreign Affairs: Vol. 8, NO. 1; 57-98
21
علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری (1395) پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردمسالاری مطالعات اوراسیای مرکزی: 9; 213-230
22
وحید ذوالفقاری، علی اکبر جعفری (1395) معمای هسته ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران فصلنامه روابط خارجی: 30; 169-200
23
محمد جواد قربی، علی اکبر جعفری (1395) منابع قدرت نرم در سیاست های کلی نظام؛ موردکاوی سیاست های کلی برنامه ششم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اجتماعی فرهنگی: 19; 7-44
24
ملیحه نیکروش، علی اکبر جعفری (1395) نقش مراجع تقلید و علمای دینی کشور عراق در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مطالعات سیاسی جهان اسلام: 5; 104-138
25
علی اکبر جعفری، محمد جواد قربی (1395) منابع سیاسی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پژوهش های سیاست اسلامی: 9; 75-94
26
ملیحه نیکروش، علی اکبر جعفری (1395) بازتاب و الگوهای صدور انقلاب اسلامی در کشور های منطقه غرب آسیا: مطالعات موردی کشور عراق مطالعات انقلاب اسلامی: 44; 81-102
27
28
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1395) تنوع گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و وجوه دیپلماسی نوین هسته ای پژوهش های راهبردی سیاست: 16; 93-120
29
علی اکبر جعفری، محمد جواد قربی (1394) مداقه در باب اشکال نوین براندازی فرهنگی؛ مطالعه موردی انقلاب های رنگی مطالعات افکار عمومی: 16; 135-114
30
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1394) قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی مطالعات افکار عمومی: 4; 129-134
31
علی اکبر جعفری، ملیحه نیکروش (1394) منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین مطالعات قدرت نرم: 12; 29-50
32
علی اکبر جعفری (1394) حقوق بشر در حکومت شیعی پیشگام حقوق بشر بین الملل جستارهای سیاسی معاصر: 1; صص 206-175
33
علی اکبر جعفری، سعید پیر محمدی (1394) سیاست منع اشاعه در کابینه های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) سیاست دفاعی: 90; 206-175
34
Mohammad Reza Takhshid, Ali akbar Jafari (2015) Common Strategic Interests Or the Israeli Lobby? Iranian Review of Foreign Affairs: 6; 79-100
مقاله ارائه‌شده
1
علی اکبر جعفری، ماری ملکی (1398) دیپلماسی فرهنگی ایران و دولت های اسلامی ساحلی دریای خزر، بستری مناسب در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایران¡ تهران
2
3
علی اکبر جعفری (1397) دیپلماسی علمی ایران-ترکیه و ارتقای منافع ملی متقابل؛ مطالعه موردی ظرفیت های دانشگاه مازندران دهمین همایش بین المللی روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه، ترکیه¡ قونیه
4
علی اکبر جعفری (1397) نظام هم پیوستاری و امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه چهارمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
5
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1396) دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی (مطالعه سیاست های کلی علم و فناوری) همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
6
سید صالح موسوی، علی اکبر جعفری (1395) جهانی شدن و اسلام گرایی در خاورمیانه نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری (1396) خاورمیانه و امنیت بین الملل: قدرت های منطقه ای و بین المللی شابک:978-600-6545-86-8
2
علی اکبر جعفری (1395) رژیم های بین المللی حقوق بشر شابک:978-600-6545-60-8
3
علی اکبر جعفری، حسین بکویردی (2013) نومحافظه کاری و سیاست خارجی یک جانبه گرای آمریکا
4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
علی اکبر جعفری (1397) چالش های سیاسی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران
3

گالری تصاویر

A B C تصوير سمينار علمي حوزه خزر Pic- 2