21 خرداد 1402
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی

دانشیار روابط بین الملل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. پست الکترونیکی:A.jafari@umz.ac.ir http://rms.umz.ac.ir/~Ajafari/ ORCID iD: 0000-0002-7543-6365 کد پستی: 47416-13534 تلفن: 35302104-011

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روابط بین الملل ، تهران ، ایران (1379 - 1385)
    عنوان رساله: منافع استراتژیک مشترک و روابط آمریکا ـ اسرائیل
  • فوق لیسانس روابط بین الملل ، تهران ، ایران (1377 - 1379)
    عنوان پایان‌نامه: تقابل استراتژی ها و اختلاف ایران- آمریکا
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه های روابط بین الملل
  • سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
  • سیاست بین الملل
  • آمریکا- اسرائیل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی اکبر جعفری، جواد شفقت نیا (1401) عوامل مؤثر بر تصمیم سازی روسیه نسبت به اسرائیل، مطالعات اوراسیای مرکزی مطالعات اوراسیای مرکزی: 15; 27-51
2
امید عزیزیان، حسین رفیع، علی اکبر جعفری (1401) استراتژی سیاست خارجی محمد بن سلمان و الزامات امنیتی آن برای ایران مطالعات روابط بین الملل: دوره 15، شماره 1، شماره پیاپی 57; 108-77
3
جواد شفقت نیا، علی اکبر جعفری (1401) روابط روسیه و اسرائیل و منافع ملی ایران(1990-2019) سیاست جهانی: 10; 71-104
4
امید عزیزیان، علی اکبر جعفری (1399) تأثیر سرمایهی اجتماعی بر روند توسعهی سیاسی )مطالعهی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران( جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 16; 61-85
5
علی اکبر جعفری، ماری ملکی (1399) معادله سیاست خارجی ایران و روسیه در معمای انرژی خزر سیاست جهانی: 9; 101-134
6
جواد شفقت نیا، علی اکبر جعفری (1399) سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه فصلنامه سیاست: 50; 1167-1187
7
Ali akbar Jafari (2021) Decision-Making and Collective Choice against Terrorism in the UNSC Journal of Political Strategy: 15; 27-55
8
9
علی اکبر جعفری، جواد شفقت نیا (1399) راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و اسرائیل راهبرد: 29; 5-33
10
امین جعفری، علی اکبر جعفری (1399) استراتژیست های آمریکا و شکل گیری جنگ های مذهبی در خاورمیانه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: 10; 85-110
11
علی اکبر جعفری (1399) بیوتروریسم، سیاست مرگ و امنیت ملی تحقیقات سیاسی بین المللی: 43; 39-60
12
علی اکبر جعفری (1399) عوامل سیستمیک و دومینوی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه مطالعات بیداری اسلامی: 9; 1-31
13
جواد شمسی، علی اکبر جعفری (1398) تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات سیاسی: 45; 121-147
14
Ali akbar Jafari, Seyed saleh Mosavi (2019) The Confrontation between US and Turkey's Strategic Interests in Northern Syria Iranian Review of Foreign Affairs: 30; 285-313
15
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1398) تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک و موازنه قدرت در خزر، روسیه و سیاست بازگشت مطالعات اوراسیای مرکزی: 12; 1-19
16
علی اکبر جعفری، محمد کاظم شجاعی (1397) تاثیر اسطوره ها بر هویت یابی قرقیزستان فصلنامه مطالعات سیاسی: 42; 55-76
17
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1397) امنیت هستی شناسانه: ابزاری برای مداخله ژئوپلیتیک غرب در خزر مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397; 22
18
علی اکبر جعفری، عبدالرحیم حسن نژاد (1397) تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با بلاروس پژوهش های روابط بین الملل: 8; 67-89
19
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1397) منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کمی سیاست های کلی علم و فناوری پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 27; 169-180
20
ماری ملکی، علی اکبر جعفری (1397) منابع انرژی و حضور قدرت های فرامنطقه ای در دریای خزر سیاست و روابط بین الملل: 3; 24-47
21
علی اکبر جعفری، مهرداد فلاح (1397) قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرال غرب سیاست: 48; 1-18
22
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1396) ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران پژوهش های انقلاب اسلامی: 22; 81-102
23
علی اکبر جعفری، میثم بلباسی، شهرام اسفندرار (1396) منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای دانش سیاسی: 13; 163-200
24
Ali akbar Jafari, Vahid Zulfaghari (2017) Clash of Interests and Middle East Security Iranian Review of Foreign Affairs: Vol. 8, NO. 1; 57-98
25
علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری (1395) پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردمسالاری مطالعات اوراسیای مرکزی: 9; 213-230
26
وحید ذوالفقاری، علی اکبر جعفری (1395) معمای هسته ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران روابط خارجی: 30; 169-200
27
محمد جواد قربی، علی اکبر جعفری (1395) منابع قدرت نرم در سیاست های کلی نظام؛ موردکاوی سیاست های کلی برنامه ششم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اجتماعی فرهنگی: 19; 7-44
28
ملیحه نیکروش، علی اکبر جعفری (1395) نقش مراجع تقلید و علمای دینی کشور عراق در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مطالعات سیاسی جهان اسلام: 5; 104-138
29
علی اکبر جعفری، محمد جواد قربی (1395) منابع سیاسی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پژوهش های سیاست اسلامی: 9; 75-94
30
ملیحه نیکروش، علی اکبر جعفری (1395) بازتاب و الگوهای صدور انقلاب اسلامی در کشور های منطقه غرب آسیا: مطالعات موردی کشور عراق مطالعات انقلاب اسلامی: 44; 81-102
31
32
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1395) تنوع گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و وجوه دیپلماسی نوین هسته ای پژوهش های راهبردی سیاست: 16; 93-120
33
علی اکبر جعفری، محمد جواد قربی (1394) مداقه در باب اشکال نوین براندازی فرهنگی؛ مطالعه موردی انقلاب های رنگی مطالعات افکار عمومی: 16; 135-114
34
علی اکبر جعفری، دیان جانباز (1394) قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی مطالعات افکار عمومی: 4; 129-134
35
علی اکبر جعفری، ملیحه نیکروش (1394) منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین مطالعات قدرت نرم: 12; 29-50
36
علی اکبر جعفری (1394) حقوق بشر در حکومت شیعی پیشگام حقوق بشر بین الملل جستارهای سیاسی معاصر: 1; صص 206-175
37
علی اکبر جعفری، سعید پیر محمدی (1394) سیاست منع اشاعه در کابینه های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) سیاست دفاعی: 90; 206-175
38
Mohammad Reza Takhshid, Ali akbar Jafari (2015) Common Strategic Interests Or the Israeli Lobby? Iranian Review of Foreign Affairs: 6; 79-100
مقاله ارائه‌شده
1
Hossein Ali Javad Eliasri, Ali akbar Jafari (2021) The American presence in Iraq and the shape of the relationship in the light of the strategic dialog the Fifth International Scientific Conference for the Humanities entitled “Contemporary Human Sciences Perspectives: Distinguished readings between thought and method”, IraQ, Arbil
2
Hossein Ali Javad Eliasri, Ali akbar Jafari (2021) The United Kingdom's withdrawal from the European Union and its repercussions انسحاب المملکة المتحدة من الاتحاد الأوربی وتداعیاته الذی تقدم به الباحث the Fifth International Scientific Conference for the Humanities entitled “Contemporary Human Sciences Perspectives: Distinguished readings between thought and method”, IraQ, Arbil
3
علی اکبر جعفری (1399) جمهوری اسلامی ایران و نظم موازنه تهدید در منطقه غرب آسیا دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل، ایران¡ تهران
4
علی اکبر جعفری، معصومه ولی اللهی رودباری (1399) چالش های پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز ایران و چشم اندازهای امر سیاسی: ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی، چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، ایران¡ تهران
5
علی اکبر جعفری، معصومه ولی اللهی رودباری (1399) منطقه آزاد تجاری مازندران و توسعه مبادلات اقتصادی میان ایران و اوراسیا همایش بین المللی اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای، ایران¡ انزلی
6
علی اکبر جعفری، ماری ملکی (1398) دیپلماسی فرهنگی ایران و دولت های اسلامی ساحلی دریای خزر، بستری مناسب در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایران¡ تهران
7
8
علی اکبر جعفری (1397) دیپلماسی علمی ایران-ترکیه و ارتقای منافع ملی متقابل؛ مطالعه موردی ظرفیت های دانشگاه مازندران دهمین همایش بین المللی روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه، ترکیه¡ قونیه
9
علی اکبر جعفری (1397) نظام هم پیوستاری و امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه چهارمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
10
علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی (1396) دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی (مطالعه سیاست های کلی علم و فناوری) همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
11
سید صالح موسوی، علی اکبر جعفری (1395) جهانی شدن و اسلام گرایی در خاورمیانه نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی اکبر جعفری، ماری ملکی (1399) رویکرد سیاست خارجی ایران و روسیه در حوزه خزر دانشگاه مازندران
2
3
علی اکبر جعفری (1392) موانع همگرایی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
کتاب
1
علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری (1401) تحول پارادایمیک در نظریه های روابط بین الملل شابک:978-622-6506-44-1
2
علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری (1396) خاورمیانه و امنیت بین الملل: قدرت های منطقه ای و بین المللی شابک:978-600-6545-86-8
3
علی اکبر جعفری (1395) رژیم های بین المللی حقوق بشر شابک:978-600-6545-60-8
4
علی اکبر جعفری، حسین بکویردی (2013) نومحافظه کاری و سیاست خارجی یک جانبه گرای آمریکا
5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
علی اکبر جعفری (1401) واکاوی مکتب سلیمانی سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری
2
3
4
علی اکبر جعفری (1397) چالش های سیاسی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران
5

گالری تصاویر

A B C تصوير سمينار علمي حوزه خزر Pic- 2